2024.05.18, Szombat

Új sportcsarnokot kaphat Cegléd

cegled.hu

2016.07.15. 13:15

Elkezdődhet az új Sportcsarnok tervezése.

Az érintett sportegyesületek által megrendelni kívánt tervek elkészítéséhez 30 %-os önkormányzati önrész is szükséges, ezért rendkívüli testületi ülésen tárgyaltak a képviselők és biztosították az ehhez szükséges 21 millió forintot.  Az elképzelések szerint a sportkomplexumban helyet kapna: versenycsarnok, munkacsarnok, tekepálya, edzőterem, birkózócsarnok, valamint ezek kiszolgáló helyiségei.

A látvány-csapatsport támogatás keretében igénybe vehető TAO támogatás vissza nem térő lehetőséget kínál arra, hogy a nyolcvanas években épült, mára jelentősen leromlott állapotú és gazdaságosan nem üzemeltethető Gál József Sportcsarnok a kor követelményeinek megfelelően megújuljon. És befogadjon olyan sportágakat is, amelyek szintén méltatlan körülmények között működnek Cegléden. "Hosszú évek óta probléma az önkormányzat tulajdonában lévő tekepálya ingatlanja. A pálya nem alkalmas már arra, hogy NBI-es szintű versenyeket tartsanak és ezzel is kezdeni kellene valamit. Úgyhogy ezeknek a komplex igényeknek a beépítésével próbáltunk egy olyan megoldást találni, ami hosszú távra rendezné a városban a sportágak helykérdését. És gyakorlatilag az megoldás született meg, hogy a Városi Sportcsarnok átépítésével illetve bővítésével ki lehetne egy olyan sportkomplexumot alakítani, ami minden sportág igényét hosszú távra megoldaná." - mondta el Takáts László.

 

A Hivatal és a Ceglédi Városfejlesztési Kft. munkatársai a sportcsarnokban működő sportegyesületekkel, a Sportcsarnok Kft-vel és az illetékes Sportszövetségek képviselőivel többkörös egyeztetést folytattak le, mely alapján kijelenthető, hogy a TAO keretén belül nincs akadálya a csarnok felújításának, amennyiben a Ceglédi Kék Cápák Sport Egyesület valamint a Ceglédi Kosárlabda Egyesület az illetékes Sportszövetségek felé benyújtja sportfejlesztési programját. "Ezek után elindult egy közös gondolkodás, aminek során a Városfejlesztési Kft közreműködésével, aljegyző úr koordinálásával egy hosszú hónapok óta tartó együtt gondolkodás zajlik. Kiderült, hogy gyakorlatilag ez az elképzelés formába dönthető, komoly határidőkkel és komoly feladatokkal, de reális esély mutatkozik arra, hogy ezt az elképzelést meg tudjuk valósítani." - tette hozzá a polgármester.

 

Az Egyesületek sportfejlesztési programjaikat kidolgozták és az illetékes sportszövetségek felé benyújtották, az elfogadás egyik feltétele a megvalósíthatóságot alátámasztó tervdokumentáció kidolgozása, engedélyeztetése. A tervezés esetén az önrész összege összesen bruttó 21 millió forint, ezt mai döntése alapján biztosítja is a város. De arról is döntöttek, havi 1 millió forint támogatást nyújtanak a Ceglédi Kék Cápák Sportegyesületnek. "Eddig lehetőség volt arra, hogy a szakosztályok működési illetve beruházási TAO-t gyűjtsenek és ezeket külön lehetett kezelni. Magyarul ha valaki beruházáshoz TAO támogatást kért és nem volt még jóváhagyott beruházási igény, ettől függetlenül tudott a támogatásra TAO-s pénzeket gyűjteni. Ez az idei évtől megváltozott. Azok a szakosztályok, akik kvázi segítenek az önkormányzatnak a fejlesztés megoldásában, elesnek a működési TAO-s támogatások lehetőségétől addig az időpontig, amíg véglegesítve nem lesz a beruházási rész." - fogalmazott Takáts László.

forrás: cegled.hu