2024.05.18, Szombat

Négyoldalú együttműködés az agrár-felsőoktatás fejlesztéséért

2016.04.01. 12:38

Stratégiai együttműködési keret-megállapodást írtak alá Gödöllőn az Emberi Erőforrások Minisztériuma,  a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Szent István Egyetem képviselői. A kormányzat, a szakmai szervezetek és a felsőoktatás együttműködése példaértékű megállapodás, mert a partnerek közös feladatnak tekintik az agráriumhoz és vidékfejlesztéshez kapcsolódó szakmák, képzések népszerűsítését a fiatalok körében.

A keret-megállapodást dr. Palkovics László oktatási államtitkár, Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, dr. Gyuricza Csaba, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnöke, valamint dr. Tőzsér János, a Szent István Egyetem rektora írta alá.

A stratégiai együttműködési keret-megállapodás erősíti a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című kormányzati stratégiát, miszerint az agrár-felsőoktatás átalakításával az agrár- és vidékfejlesztési képzések az agrár-tudásközpontokban koncentrálódjanak, s az egyes gazdasági-társadalmi szereplők minél szorosabban és minél hatékonyabban működjenek együtt – akár egy-egy kampány keretében – az agrárszakmák fiatalok körében történő népszerűsítése érdekében.

Dr. Tőzsér János rektor az aláírás alkalmából elmondta, hogy a magyar felsőoktatás átalakítási folyamata nagy hatást gyakorol a Szent István Egyetemre. Az intézmény képzési palettáján mintegy 60 százalékot képviselnek a vidékfejlesztéssel és az agráriummal foglalkozó szakok. Az ebben rejlő lehetőségek továbbfejlesztését szolgálja a négyoldalú megállapodás. A SZIE számos hazai és nemzetközi partnerrel működik együtt, de a négy szervezet stratégiai kooperációja az ágazat érdekében példa nélküli, s egyben jelzi a gyakorlat igényét a korszerű tudással felvértezett fiatal szakemberek iránt. A Magyar Agrárgazdasági Kamara, a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal és az egyetem törekvését az intézmény fenntartója is pártolja.  

Rendkívül fontos, hogy a kormányzati törekvésekkel összhangban a fiatalok visszataláljanak az agrár-felsőoktatáshoz, megismerjék az agrár- és vidékfejlesztési szakmák szépségeit – a partnerszervezetek, vállalkozások, gazdálkodók közreműködésével. A SZIE elkötelezett a gyakorlatorientált képzés iránt, s célja, hogy a végzett hallgatók azonnal hasznosítható elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal lépjenek ki a nagybetűs életbe. Ehhez pedig elengedhetetlen a szakmai szervezetektől és a gazdálkodóktól érkező „visszacsatolás”.

Dr. Palkovics László államtitkár a rendezvényen hangsúlyozta, hogy az agrárium a jövőben is meghatározó gazdasági ágazata lesz Magyarországnak. A Fokozatváltás a felsőoktatásban stratégia öt fejlesztendő területet jelölt ki, ezek egyik az agrár-felsőoktatás. Az agrárvállalkozások versenyképességének megőrzéséhez elengedhetetlen a magas szintű, korszerű tudással rendelkező szakemberek foglalkoztatása és képzése. A képzési szerkezet koncentrálásával növelhető az agrárképzés színvonala, az új és modern képzési elemek bevezetése pedig jobban igazodhat az agrárvállalkozások elvárásaihoz. A felvételi jelentkezések szerint a duális képzések iránt lényegesen többen érdeklődnek a korábbinál. Az államtitkár hozzátette: nagyobb, erősebb egyetemmé vált a Szent István Egyetem a Budai Campus karainak csatlakozásával, és már látható, hogy gyümölcsöző együttműködés kezdődött az intézményben.

Győrffy Balázs elnök arra hívta fel a figyelmet, hogy az agráriumban dolgozók korösszetétele és képzettségi szintje elmarad más nemzetgazdasági ágazatokétól, és az agrár-felsőoktatási intézményekbe jelentkezők aránya is fokozatosan, évente 10-15 százalékkal csökken. Nagyon fontos, hogy az egyetemeknek legyen lehetőségük kiválasztani a legjobb jelentkezőket, mert ezt igényli a gazdaság is. Ezért a hallgatók számára vonzóbb, a jelenlegitől eltérő szerkezetű és tartalmú, a munkaerő-piaci igényekhez jobban igazodó agrár-felsőoktatási képzést szorgalmaz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A képzésnek emellett gyakorlatorientáltnak kell lennie, ezért a Kamara minden lehetséges eszközével segíti a duális képzés széleskörű elterjesztését.

Dr. Gyuricza Csaba is hangsúlyozta a gyakorlati ismeretek valamint a mezőgazdaság termelő szereplőivel való szoros együttműködés szükségességét. Felmérések szerint a mezőgazdasági népesség mindössze 3 százalékának van felsőfokú végzettsége, a szakképzésben részt vettek aránya is csak tíz százalék. A Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal elkötelezettségét a stratégiai együttműködésben az is erősíti, hogy munkatársainak 75 százaléka a Szent István Egyetemen és jogelőd intézményeiben végzett. Hozzátette: az államigazgatásban dolgozók továbbképzésére is szükség van. A mai megállapodásról elmondta, az példaként szolgálhat a felsőoktatás és az agrárium más szereplői számára is.

forrás: szie.hu

Galéria

FókuszbanSzent István Egyetemvidékfejlesztésmezőgazdaságmezőgazdaság