2024.05.21, Kedd

Tervpályázat a pesti Duna-part megújítására

2015.08.20. 11:33

A Fővárosi Önkormányzat bruttó 18 millió forint összértékű építészeti tervpályázatot írt ki a pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér – Fővám tér közötti szakaszának komplex megújítására.

Határidő 2015. november 2. A Duna a városfejlesztés fókuszában részletes info > A Duna és partjai történeti és építészeti szempontból is Budapest legértékesebb, funkciókban gazdag területei, melyek a pezsgő kulturális élet és a sokszínű szabadidő-eltöltési lehetőségei révén a turisták és a kikapcsolódni vágyó lakosok kedvenc célpontjai. Ennek ellenére a belvárosi Duna-partok és a csatlakozó vízfelületek adottságaikhoz képest alulhasznosítottak, a kikötők rendezetlenek, a zöldfelületi rendszer hiányos, az alsó rakpart közúti forgalma elszigeteli a folyót a várostól.

Mindezek miatt – a Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési koncepcióban kitűzött „Dunával együtt élő város” fejlesztési cél megvalósítása érdekében – Budapest városvezetésének feltett szándéka a Duna-partok fejlesztése, melynek alapját a 2013 tavaszán elfogadott „Duna-koncepció” (Budapest Duna menti területeinek fejlesztési tanulmányterve és hasznosítási koncepciója) jelenti.

A koncepció célja a Duna-parti területek vonzerejének, közlekedési kapcsolatrendszerének és környezeti minőségének javítása, melyet – az egyik legfontosabb akcióterületként – a belvárosi partszakasz komplex megújításával, a rakpartok szerepének újraértelmezésével javasol elérni. A belvárosi Duna-partok fejlesztése három szakaszban, a finanszírozási lehetőségek függvényében ütemezetten valósulhat meg a következő években: I. szakasz: Pesti oldal, belvárosi partszakasz (V. kerület) II. szakasz: Pesti oldal, északi meghosszabbítás a Dagály Úszóközpontig (V. és XIII. kerület) III. szakasz: Budai oldal, belvárosi partszakasz (I-II. kerület) A leginkább frekventált pesti belvárosi part átépítéséhez kapcsolódva, a Fővárosi Közgyűlés áprilisi ülésén döntött a Kossuth tér – Dagály Úszóközpont közötti gyalogos-kerékpáros sétány kialakításáról – ez a szakasz a vizes világbajnoksághoz időzítve, a Kormánnyal együttműködve valósulhat meg. Budán a Kolosy tér – Döbrentei tér közötti part megújítása hosszabb távon ütemezett program keretében valósulhat meg; mely részeként a Várkert Bazár környezetének forgalomcsillapítása 2014-ben már megtörtént, míg a Bem rakpart a budai fonódó villamoshálózat kiépítéséhez kapcsolódva újul meg.

A tervpályázat célja A Kossuth tér – Fővám tér közötti szakasz esetében a Fővárosi Önkormányzat nyílt építészeti tervpályázat keretében választja ki az érintett Duna-part – az alsó rakpartok, a Belgrád rakpart és a Széchenyi tér – közterületi megújítására, valamint a csatlakozó vízfelületekre telepítendő közcélú úszóműrendszer kidolgozására vonatkozó legjobb tervjavaslatot. A projekt célja, hogy az elmúlt években megújított belvárosi köztérhálózat a Duna-partra is kiterjedjen, ezzel szerves kapcsolatot teremtve a városszövet és a folyó között. A pesti alsó rakparton a közúti forgalom megtartása mellett az irányonkénti egy sávos, forgalomcsillapított kialakítás, a teherforgalmi korlátozás és a parkolás átszervezése lehetőséget teremt zöldfelületekkel tagolt gyalogos sétány és kerékpárút kialakítására. A rakpartok pezsgő városi élettérré alakulását szolgálja a 2-es villamos viaduktja alatt található, jelenleg kihasználatlan helyiségek közösségi és kereskedelmi célú hasznosítása – a pályázat ezekre a funkciókra is javaslatokat keres. A Széchenyi tér a környező csillapított forgalmú utcák hálózatához kapcsolódó, a tér gyalogos és kerékpáros bejárhatóságát szolgáló, a közúti szerephez igazodó formában újulhat meg. Előbbihez hasonlóan a Belgrád rakparton is megmaradna a jelenlegi forgalmi funkció és kapacitás, azonban irányhelyes közúti sávok kialakításával és a szervizút megszüntetésével nagyobb teret lehet biztosítani a gyalogos és kerékpáros funkcióknak. A Főváros célja a szintén rendezetlen állapotú belvárosi kikötőhálózat megújítása is. A kikötők üzemeltetésének mai gyakorlatát figyelembe véve, olyan közcélú úszóműrendszer jöhet létre, mely nem csak a közszolgáltatási (BKK) hajójáratok, hanem a városnéző hajók egy részének kikötésére is szolgál. Emellett – a kortárs európai trendeket átültetve – a rekreációs lehetőségeket kínáló, művészeti események (kiállítások, koncertek, előadások) befogadására is alkalmas, kávézóknak is helyet adó úszóművek a kikapcsolódás és a városi élet régóta várt új szinterei lehetnek. Az elmúlt években örvendetes módon dinamikusan növekedő szállodahajó-forgalom számos funkcionális, üzemeltetési és városképi problémát jelent, melyeket a szállodahajók kikötési lehetőségeinek átfogó fejlesztésével lehet megoldani. Ennek érdekében a pályázat foglalkozik a Belgrád rakparti nemzetközi hajóállomás részleges funkcióváltásával és a terület közcélú hasznosításával is.

A projekt tervezett ütemezése A tervezőcsapatok novemberig nyújthatják be pályázataikat, a decemberi eredményhirdetést követően pedig a tervpályázat nyertese fogja elkészíteni a megvalósításhoz szükséges engedélyezési terveket, melyek alapján a kivitelezés várhatóan 2017-ben indulhat. A Fővárosi Önkormányzat a pesti belvárosi Duna-part fejlesztését európai uniós támogatással, a Széchenyi 2020 keretében, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programban (VEKOP) szándékozik finanszírozni.

Részletes információ: Bíráló Bizottság: Dr. Szeneczey Balázs, városfejlesztési főpolgármester-helyettes, a BB elnöke, Budapest Főváros Önkormányzata Kovácsné Tóth Ágnes, építőmérnök, a BB társelnöke, főpolgármesteri irodavezető, Budapest Főváros Önkormányzata Kalászi Hajnalka, főépítészi irodavezető, Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Polgármesteri Hivatal Szécsi Zsolt, építészmérnök, önkormányzati tanácsadó, Budapest Főváros Önkormányzata Dévényi Tamás, építészmérnök, Budapesti Építész Kamara Benkő Melinda PhD, urbanista-építészmérnök, Magyar Építész Kamara Jámbor Imre CSc, DLA, tájépítész mérnök, Magyar Építész Kamara Rhorer Ádám, közlekedésmérnök, Magyar Mérnöki Kamara Romhányi Péter, építészmérnök, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Riedel Miklós, építészmérnök, igazgató, Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. Rostás Zoltán, építészmérnök, Budapesti Közlekedési Központ, Igazgatóság Albrecht Ute építészmérnök, településtervező, Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Kapcsolat: Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály, Városfejlesztési Osztály 1052 Budapest, Városház u. 9-11. [email protected]

Forrás: http://epiteszforum.hu

Galéria

Országosprojektek