2024.05.21, Kedd

Budaörsön is megvitatták az éves költségvetést

2016.03.01. 11:29

Elfogadta 2016. évi költségvetését Budaörs Város Önkormányzatának képviselő-testülete. Döntöttek egyebek között arról is, hogy azok a vállalkozó háziorvosok és védőnők, akiknek nem éri el a bevételük az évi 20 millió forintot, mentességet kapnak az iparűzési adó megfizetése alól. Ígéretet tettek a közutak javítására, a kátyúzás kijavítására. Felvetődött a hitelfelvétel, melyet óvoda emeletráépítsre, sportpálya építésére, buszállomás átépítésére, Közösségi Ház bővítésére használnának fel, de ez még sok kérdésre keres majd választ a közeljövőben.

Elfogadta 2016. évi költségvetését Budaörs Város Önkormányzatának képviselő-testülete. Döntöttek egyebek között arról is, hogy azok a vállalkozó háziorvosok és védőnők, akiknek nem éri el a bevételük az évi 20 millió forintot, mentességet kapnak az iparűzési adó megfizetése alól. Ígéretet tettek a közutak javítására, a kátyúzás kijavítására. Felvetődött a hitelfelvétel, melyet óvoda emeletráépítsre, sportpálya építésére, buszállomás átépítésére, Közösségi Ház bővítésére használnának fel, de ez még sok kérdésre keres majd választ a közeljövőben.

Napirend előtti hozzászólásában Sokolowski Márk (Fidesz-KDNP) köszönetet mondott a hivatalnak, hogy a Temesvári utca Budafoki út kereszteződésébe tükröt helyeztek ki, valamint kérte, hogy a másik irányba is vizsgálják meg ennek lehetőségét. Emellett kezdeményezte, hogy a felnőtt játszótéri eszközöket nyújtó gyakorlatok végzésére alkalmas rudakkal is egészítsék ki. A harmadik általa felvetett téma, a kátyúzások helyzete, szintén Lőrincz Mihály Műszaki ügyosztályvezetőt érintette, aki elmondta: megvizsgálják a tükör és a húzódzkodó rúd kihelyezésének lehetőségét. A kátyúzásokról szólva közölte, hogy azok folyamatosan zajlanak a városban; a BTG Kft. a téli időszakban hideg, jelenleg pedig már meleg aszfalttal javítja az úthibákat. Ugyanakkor a nem budaörsi kezelésű utak esetében csak annyit tud tenni a hivatal, hogy felhívják a Magyar Közútkezelő figyelmét kátyúkra, amit folyamatosan, számtalan alkalommal meg is tettek.

Gáspár Béla (Fidesz-KDNP) a nyugdíjas klubok köszönetét tolmácsolta, amiért a hivatal megoldotta az internet-hozzáférésüket. Öröm - fogalmazott -, hogy a Fodros utcában is elkezdődik a rég elmaradt útfelújítás. Ugyanakkor érdeklődött a munka várható befejezéséről. Lőrincz Mihály kérdésére válaszolva elmondta: a közbeszerzés, majd a csatornázás, és az útburkolat elkészítése reálisan 2017 első félévére várható.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) kátyúzási feladatként a Rózsa utcára is felhívta a figyelmet, valamint arra, hogy a Tulipán utcánál megrongálták a gyalogátkelő lámpáját, amelyet javítani kért.

Dr. Tóth Ferenc (Budaörs Fejlődéséért Egyesület)  több, a lakosság komfortérzetét javító intézkedést kezdeményezett, így pl. a Csillag utcai Fejlesztőház elé 2-3 parkoló kialakítását, a Szellő utcai hídnál a tükör visszaállítását, az Alsóhatár útnál a beláthatóságot akadályozó parkolóhelyek megszüntetését, a Fészek utca-Budafoki út keresztezésénél elsőbbségadó tábla kihelyezését szorgalmazta. Emellett a Kesjár Iskola környékén élők figyelmét is kérte felhívni arra, hogy gallyazással tegyék szabaddá a járdákat, hogy a gyerekeknek ne az utca közepén kelljen gyalogolniuk.

Dr. Bakó Krisztina a Máriavölgy utcai híd megrongálódására hívta fel a figyelmet, amelyre válaszul Lőrincz Mihály közölte, hogy a javítás már el is készült, s ismét használható a híd.

Wittinghoff Tamás polgármester kérte az ügyosztályt, hogy a Károly király úti körforgalomban állítsák helyre a kidöntött oszlopokat.

Simándi Szelim (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) megköszönte azt a lakossági bejelentést, amely arra vonatkozott, hogy a Bor utca egy szakaszán megsüllyedt az útburkolat, valamint azért is köszönetet mondott, hogy a hivatal munkatársai azonnal intézkedtek.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) lakossági bejelentést tolmácsolva kérte, hogy az Ifjúság utcánál, az iskola kerítése mellett a kerékpárút (és a mellette húzódó gyalogos út) is legyen kivilágítva. Felkérte a BTG Kft-t, hogy a tavasz közeledtével kezdjék meg városszerte, és a lakótelepen is az utakra és járdákra belógó növények metszését.

Napirend előtt Wittinghoff Tamás felkérte Csík Edina főépítészt, hogy ismertesse az építési engedélyezéssel kapcsolatos jogszabályi változásokat. A főépítészasszony elmondta: a

300 négyzetméter alatti épületek a jövőben nem lesznek engedélykötelesek, csupán egy bejelentési eljárás van, amely 15 nap alatt le is zajlik. A budaörsi ingatlanok esetében a Budakeszi Építési Hatóság az illetékes, és a bejelentési eljárás során a helyi építési szabályzatnak csupán négy pontját vizsgálják. Az elkészült épületek használatba vételéhez azonban a budaörsi jegyző adja ki a szükséges hatósági igazolványt. Ezért az építtetők és a tervezők érdeke is, hogy betartsák a helyi építési szabályzat valamennyi előírását.

Ezt követően a képviselő-testület megkezdte a napirendi pontok tárgyalását.

Elsőként a 2016. évi költségvetési előterjesztést vitatták meg. Wittinghoff Tamás polgármester kiemelte, hogy óvatosan tervezték a várható bevételeket, de még így is 1,4 milliárd forint fejlesztési, valamint 900 millió forint felújítási és karbantartási lehetőséget tartalmaz a büdzsé saját forrásból. A legnagyobb bevételt, 7,28 milliárd forintot továbbra is a helyi iparűzési adóból várják. Százmilliós általános és 149 millió forint céltartalékot terveztek. Külön kiemelte, hogy a civil, egyházi és sportszervezetek félmilliárd forintnyi támogatást kapnak, amivel kevés magyar település büszkélkedhet.

A város stabil pénzügyi helyzete most azt is lehetővé teszi, hogy hitelt vegyen fel, így jóval hamarabb valósíthatóak meg a mindenki által szükségesnek ítélt beruházások, mintha csak saját erőből fejlesztenénk. Ezek a beruházások bőségesen megtérülnek – fogalmazott a polgármester. Egyébként Budaörs is szívesen fejlesztene állami pénzből, úgy, ahogyan egyes olyan fideszes vezetésű önkormányzatok teszik, ahová szinte számolatlanul ömlenek a milliárdok – mondta. A hitelből többek között a Mákszem Óvoda emeletráépítése, az I. Számú Általános Iskola sportpályája, az autóbusz-végállomás átépítése, a lakótelepi Közösségi ház bővítése és egy tucatnyi utca felújítása valósulna meg. 

Sokolowski Márk (Fidesz-KDNP) kijelentette, hogy bár a fejlesztési célokkal egyetértenek, de a hitelfelvételt kockázatosnak tartják. Szerinte a bevételek alultervezettek.

A polgármester megkérdezte, mire alapozták a Fidesz napokban kiadott közleményében, hogy devizaalapú hitelt szeretne az önkormányzat felvenni?

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) úgy pontosította a kijelentésüket, hogy a kamatokat kell devizaalapon törleszteni.

A polgármester elképesztőnek találta a képviselő és a közleményt kibocsátó Fidesz-frakció pénzügyi tájékozatlanságát, majd elmagyarázta, hogy itt csak egy az euróhoz kötött viszonyszámról van szó, amely alapján kiszámolják az aktuális forint alapú kamatot. Ami egyébként nem lehet 3 százaléknál több. Pontosan a kedvező feltételek miatt fordulnak az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bankhoz. A hitelfelvételt egyébként a jelenlegi törvények szerint a kormányzatnak kell engedélyeznie.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) kevesellte a rendőrségnek és a polgárőröknek nyújtott támogatást. Illetve soknak tartotta az uszoda-sportcsarnoknak különböző címeken nyújtott forrásokat.

Gáspár Béla (Fidesz-KDNP) közölte, frakciójuk a lakosság véleményét kérné ki a hitelfelvétel ügyében.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) a nemzetiségi önkormányzatoknak, a civileknek és a Törökugrató Polgárőr Egyesületnek szeretett volna nagyobb támogatást. 

Becz György (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) szerint a polgárőrség esetében az együttműködés hiányáról van szó. A pénz a Budaörsi Polgárőr Egyesületnél van, egyszerűen meg kellene állapodni az elosztásról, amire a törökugratóiak nem hajlandóak. A testület többségi álláspontja az, hogy egy szervezetbe tömörüljenek a polgárőrök, ugyanúgy ahogyan ez minden településen van. Ugyanezt szeretné a rendőrség is, amelynek megkönnyítené a munkáját, ha csak egy szervezettel kellene folyamatosan egyeztetnie.

Először a módosító indítványokról szavaztak. Elfogadták Sokolowski Márk (Fidesz-KDNP) javaslatát, hogy hárommillió forinttal támogassák a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő temető felújítását. Elvetették a nemzetiségi önkormányzatok, a civil szervezetek és a Törökugrató Polgárőr Egyesületnek szánt többlettámogatásokat.

Megszavazták a 2 milliárd 830 millió forint hitelfelvételére vonatkozó engedélyezési folyamat megindítását. Végül a módosításokkal együtt elfogadták a 2016. évi költségvetést.

Módosították az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét is. (Az előző évi rendelet az új költségvetés megszavazásáig van érvényben.) Ilyenkor vezetik át azokat a döntéseket, amelyeknek a költségvetést érintő pénzügyi vonzatai voltak a két ülés közötti időszakban, illetőleg az előző képviselő-testületi ülés olyan határozatait, amelyek érintették a költségvetést.

A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása nyomán azok a vállalkozó háziorvosok és védőnők kapnak mentességet az adó megfizetése alól, akiknek nem éri el a bevételük az évi 20 millió forintot. A szavazás előtt dr. Ritter Gergely, bár őt személyesen nem érinti a rendelet, kérte, hogy zárják ki a szavazásból.

Módosították a Templom tér és környékére vonatkozó helyi építési szabályzatot.

Ugyancsak módosították a településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendeletet, amire az építésüggyel kapcsolatos jogszabályi változások miatt volt szükség.

Ehhez kapcsolódón módosult a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló önkormányzati rendelet is. Dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) javaslatára a jövőben nem kell a bejelentési eljárást lefolytatni napenergia kollektor építményen vagy építményben való elhelyezése esetén.

Az önkormányzat az iskolák és a szakszolgálatok állami átvétele során - a budaörsi intézményekben dolgozó állami alkalmazottak teljesítménye elismeréseképpen - 2013-tól alapította meg a Clementis László működtetői ösztöndíjat. Az ösztöndíj célja, hogy az állami alkalmazásba került közalkalmazottak, pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők – hogy korábbi juttatásaik mértékét meg tudják tartani – kompenzációt kapjanak. Ugyanakkor az éves költségvetések megalkotásakor mindig fenntartotta annak jogát és lehetőségét a testület, hogy figyelemmel a pedagógus életpálya bevezetésének ütemezésére, felülvizsgálja az ösztöndíj mértékét. A 2016. évben az Iskolaszövetséggel és a szakszervezetek képviselőivel egyeztetve, nem változtatnak a 2015. évi kereten, de figyelembe véve az egyeztetésen részt vevők kérését, az elosztást némileg módosította a testület.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) kérte, hogy a Szent Benedek Szakképző Iskola tanárai is részesülhessenek az ösztöndíjban.

A polgármester jelezte, hogy az iskola alapításakor az önkormányzat 50 évre ingyenesen adott egy épületet az intézmény számára, cserében abban állapodtak meg az egyházi fenntartóval, hogy semmiféle más igénnyel nem állnak elő. Itt egyébként felnőttoktatás folyik. A bérekről a fenntartójukkal kell megegyezniük.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) kifogásolta, hogy az iskola kérésére immár egy éve nem válaszolt írásban a polgármester. Wittinghoff Tamás kezében a válaszlevéllel jelezte, hogy ez az állítás valótlan, ezért Löfler bocsánatkéréssel tartozna.

Mintegy 90 millió forintot fordít az önkormányzat idén a fenntartásában működő óvodák óvodapedagógusait megillető kereset-kiegészítésre, amelynek mértékét az erre vonatkozó rendelet módosításakor állapították meg.

Az „Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról” címet viselő helyi jogszabályban apróbb változtatásokat hajtottak végre. Módosult a közmeghallgatásra vonatkozó néhány szabály, illetve erősítették a bizottságok döntés-előkészítő szerepét. Biró Gyula alpolgármester javaslatára a testület tagjai, a polgármester és az alpolgármesterek vagyonnyilatkozatait az önkormányzat hivatalos honlapján is nyilvánossá teszik.

Ez utóbbi módosító indítvány szavazásánál a Fidesz frakció tagjai tartózkodtak. A polgármester meglehetősen furcsának tartotta ezt annak fényében, hogy éppen ők voltak azok, akik Wittinghoff Tamás vagyonnyilatkozatát nemrégiben kikérték.

Sokolowski Márk (Fidesz-KDNP) ezt azzal magyarázta, hogy rossz gombot nyomtak.

Ezt követően egy védőnői álláshelyre kiírt pályázatot bírált el a testület.

Majd a leköszönő Kaló Máté helyére Kovács Gábort választották a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság külsős tagjává, aki letette az esküt a testület előtt.

Jóváhagyták a képviselők a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatát.

A testület döntött a 2016. évi nemzetiségi pályázatok elbírálásáról is. A pályázat eredménye nyomán a 20 milliós keretösszegből 15 millió 370 ezret osztottak fel a nemzetiségek között, a fennmaradó összegre pedig újabb pályázatot írnak ki.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) szerint a bizottsági vita méltatlan volt, ezen a jövőben változtatni kell.

Biró Gyula alpolgármester szerint az ülésen csak a pályázat elbírálására vonatkozó javaslatot akarták ismertetni, ebből keletkezett a vita.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) úgy vélte, a város pénzügyi helyzete megengedte volna, hogy a néhány millióval nagyobb eredeti igényeket elégítsék ki.

Hauser Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) közölte, hogy a német nemzetiségi önkormányzat az egész országban a legnagyobb támogatást kapja így is.

Módosították a Budaörs településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek partnerségi egyeztetési szabályairól szóló határozatot. Nem támogatták, hogy a Frankhegyi Víziközmű Társulat elnökének kezdeményezése alapján a Víziközmű Társulat is partnerként vegyen részt a folyamatban lévő Frankhegyi Helyi Építési Szabályzat egyeztetésében. A jegyző indoklása szerint bárki véleményezheti a szakmai anyagokat, erre módja lesz a társulatnak is. De partnerként nem szerencsés olyan szervezeteket bevonni a munkába, amelyek majd a megvalósításban vesznek részt. 

Elfogadták a Város Helyi Építési Szabályzata Kőhegy területét érintő módosításának véleményeztetését, és partnerségi véleményeztetését. A módosítás célja a védőtávolságok betartatása, az illegális elkerítések felmérése és megszüntetése.

A Kamaraerdőben található  4002/23 helyrajzi számú területet Gyékény utcának hívják ezentúl a testület döntése nyomán.

Biztosítja az önkormányzat az ARAMIS SE Sportcsarnok berendezéseinek beszerzéséhez szükséges TAO-támogatás közel négymilliós önrészét.

Visszavonta a testület a BSC 1924 Kft-ben lévő önkormányzati üzletrész átruházására vonatkozó 201/2015.(VII.29.) ÖKT sz. határozatát.

Támogatták az 1. sz. Általános Iskola udvar bővítésének, kézilabda pálya kialakításának és lefedésének az engedélyezési szinten történő továbbtervezését.

Meghatározták a víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulásának mértékét a 2016. évre.

A testület biztosítja a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése elnevezésű projekt Budaörsre jutó egyes elemeinek önrészét.

A képviselők úgy döntöttek, hogy az önkormányzat részt vesz a Nemzeti Kulturális Alap „Műemléképületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatása” c. pályázatán a Heimatmuseum épületeinek tetőfelújításával, és biztosítja a szükséges önrészt.

Az önkormányzat kérelmezi a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnál a Magyar Állam tulajdonát képező és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévő 449/2 helyrajzi számú ingatlan (Károly király út) ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

Elbírálták a Hegyalja és a Csap utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére beérkezett pályázatokat. 

Jóváhagyták a 1191/8 hrsz-ú ingatlan Uzsoki közbe nyúló részének közterület céljára történő térítésmentes átadását.

Ugyancsak elbírálták a Károly király utca 54. sz. alatti ingatlan hasznosítására beérkezett pályázatokat.

Hozzájárultak ahhoz, hogy a bíróság a Mozgáskorlátozottak Budaörsi Egyesülete székhelyeként a 2040 Budaörs, Szabadság út 26. szám alatti, önkormányzati tulajdonban álló épületet (Jókai Mór Művelődési Központ) jegyezze be.

Továbbra is biztosítja az önkormányzat az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak azon részét, amelyre a KLIK-től nem kapnak támogatást.

Ebben az évben is kiírják a „Budaörsi hírek a helyi sajtóban” és az  „Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” című pályázatokat.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) kérte, hogy olyanok is pályázhassanak, akik csak internetes újságot üzemeltetnek.

Wittinghoff Tamás ezt azzal utasította el, hogy honlapot bárki könnyedén indíthat, akár politikai pártok is. Ezt joga van megtenni mindenkinek, de ez ne közpénzből történjen.

Egyhangúan elfogadták a „Budaörs – a digitális jövő és digitális részvétel városa” c. programot. Felkérték a polgármestert, hogy gondoskodjon a programnak megfelelő stratégia kidolgoztatásáról.

Jóváhagyták a képviselő-testület 2016. évi munkatervét. Eszerint a testületi ülések időpontjai a következők lesznek idén:

  • Február: 24. szerda
  • Április 20. szerda
  • Május: 25. szerda
  • Június: 22. szerda
  • Szeptember: 21. szerda
  • November: 16. szerda
  • December: 14. szerda

Megszavazták a polgármester 2016. évi szabadságának tervezett ütemezését.

Módosították az Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratát.

Meghatározták az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2016. évi nyári nyitvatartási rendjét. Eszerint a gyermekek nyári ellátásának biztosítása mellett a Pitypang Bölcsőde és Gyermekközpont 2016. 06. 27 - 2016. 07. 31., a Százszorszép Bölcsőde 2016. 07. 28 - 2016. 08. 31. – ig tart zárva.

Elfogadták az egyik házi gyermekorvosi feladatellátási szerződés felmondását. 

Támogatta a testület egy Idősügyi Tanács létrehozását és felkérte a polgármestert a megalakuláshoz szükséges további feladatok végrehajtására.

Előkészítik az iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására kiírandó pályázatot. A keretösszeget a 2015. évi zárszámadás elfogadása után határozzák meg, ugyanis akkor lehet pontosan látni az előző évi pénzmaradvány pontos összegét.

Emellett tervezik a hagyományos technológiával épült lakások esetében is hasonló pályázat kiírását.

Elvi döntést hoztak a Lévai utcában található gyermekorvosi rendelő felújításáról, valamint az egészségügyi fejlesztések irányának meghatározásáról. Előbbiről ugyancsak a zárszámadás elfogadása után határoznak majd.

A Fidesz-KDNP által beterjesztett javaslat olyan elvi döntést kért a testülettől, amelyben elutasítják az Európai Unió „kötelező betelepítési kvótára vonatkozó” határozatát.

A polgármester értelmetlennek tartotta a felvetést, hiszen az önkormányzatoknak nincsen ráhatása sem a magyar kormány, sem az Unió menekültpolitikájára. Mellesleg úgy tűnik – jegyezte meg, a Fidesz képviselői nem bíznak a miniszterelnökben, hogy helyesen fogja kezelni a konfliktust – jegyezte meg.

Jó lenne, ha az efféle belpolitikai haszonszerzésre irányuló játszmáiktól megkímélnék az önkormányzatot – fogalmazott Wittinghoff Tamás.

Dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) úgy vélte, helyesebb lett volna napirendre sem venni a javaslatot. Hamisnak tartotta a dokumentum megfogalmazásait is, hiszen az unió nem betelepítést kér, csupán a menekültügyi eljárás lefolytatását kell vállalni. Magyarország esetében mindössze 1294 ember esetében. Egyébként a  miniszterelnök aláírta az erre vonatkozó határozatot Brüsszelben, miközben a hívei aláírásokat gyűjtenek Magyarországon – fogalmazott a képviselő asszony.

Gáspár Béla (Fidesz-KDNP) kikérte magának, hogy a miniszterelnököt „gyalázzák”.

A polgármester statisztikákat olvasott fel, amelyek azt igazolták, hogy a pénzért vásárolható letelepedési kötvénnyel nagyságrendekkel több külföldi érkezett hazánkba, mint amennyiről az Unió kérésében szó van.

Végül a többség elutasította a Fidesz határozati javaslatát. Helyette az alábbi szöveget fogadták el:

„Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Fidesz-KDNP képviselő-csoportjának politikai hangulatkeltő, az emberek érzelmeire, indulataira hatni kívánó, egyértelműen belpolitikai haszonszerzésre irányuló javaslatát.

Bízunk abban, hogy a magyar kormány az önkormányzatoktól kiprovokált „elvi döntések” nélkül is tudja a feladatát, és tisztában van azzal, hogy hazánk euro-atlanti elkötelezettségéből, NATO illetve európai uniós tagságából következően olyan megoldást kell keresnie a tagállamokkal közösen, amely mind biztonságpolitikai, mind emberi jogi szempontból az európai országok együttműködésén alapuló, megnyugtató megoldást eredményez.”

Ezt követően döntöttek arról, hogy nyilvános pályázatot írnak ki több Ibolya utcában lévő ingatlan értékesítésére, valamint kivonnak a forgalomképtelen ingatlanok köréből és megosztanak néhány ingatlant a Hóvirág utcában.

Elvi döntést hoztak a szociális bérlakás koncepció elkészítéséről.

Az ezt követő zárt ülésen ápolási támogatási kérelemről, egy építésügyi hatósági bírsággal kapcsolatos ügyről tárgyaltak, illetve döntöttek egy közbeszerzés megindításáról, amelynek tárgya Budaörs központosított gáz-, és villamos energia beszerzése intézményei és a Fűtőmű ellátása érdekében.

forrás: budaors.hu

Galéria

BudaörsHelyiköltségvetésönkormányzatképviselő