2024.05.21, Kedd

Évértékelés a Katasztrófavédelemnél

2016.02.18. 14:25

2015. évi tevékenységét értékelő és 2016. évi feladatszabó állományértekezletet tartott a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A rendezvényen dr. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízott főigazgatója, Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott vett részt. Jelen voltak továbbá a társ- és együttműködő szervezetek képviselői.

Az elmúlt esztendőt Branyiczky Márk tű. ezredes a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója értékelte.  Az igazgató kiemelte, hogy 2015. évben az igazgatóság fő célkitűzése a megbízható katasztrófavédelmi szolgálat ellátása, a közbiztonsági rendeltetés hatékony betöltése, a valós társadalmi szükségletekre történő eredményes reagálás volt. Mindehhez a széleskörű tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi-igazgatási jogkörökkel, hivatásos és önkéntes bevetési egységekkel rendelkezett az igazgatóság. Az integrált hatósági munka működtetésével és a prevenciós célú, megelőző tevékenységgel egyre magasabb színvonalú, ügyfélbarát szolgáltatást nyújtott a szervezet az állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága érdekében. Az elért eredmények mellett a tavalyi év kiemelt célkitűzése a mentő-tűzvédelem hatékonyságának tovább növelése, ezzel a lakosság közbiztonságának javítása, magasabb színvonalon történő garantálása volt. Elmondható, hogy az országban egyedüliként az igazgatóság szakmai irányítása és felügyelete mellett a megye területén ma már hat önállóan beavatkozó tűzoltó egyesület végzi a munkáját, így csökkent a káreseményekhez való vonulási idő, növekedett a reagáló képesség, javult a megye területi lefedettsége, ezáltal az állampolgárok hamarabb kaphatnak segítséget.
A káresetek vonatkozásában 2015. évben a tűzoltó egységek 6770 esetben hajtottak végre beavatkozást a megye illetékességi területén, ami a 2012-es bázisévhez viszonyítva 23 %-os csökkenést jelent. Kiemelten fontos megemlíteni, hogy 2015-ben a készenléti állománynál a káresetek felszámolása közben súlyos sérülés nem történt. Az egészség megelőzésére, valamint a szolgálati balesetek elkerülése érdekében jövőben is kiemelt hangsúlyt fektet az igazgatóság.
Az igazgató a szakterületeket külön-külön is értékelte. A tűzoltósági szakterületen az országos tendenciával összhangban, Pest megyében is a szabadtéri tűzesetek száma az előző évekhez képest húsz százalékkal csökkent. A csökkenéshez nagymértékben hozzájárult a szervezet preventív intézkedései, illetve az a két DISASTER akció, aminek keretében beazonosításra kerültek a tüzesetek visszatérő helyszínei. Az érintett területek tűzvédelmi kockázatának csökkentése érdekében az igazgatóságunk szemléket tartott, valamint közleményeket tett közzé, ami a szabadtéri tűzesetek jelentős csökkenését, egyes esetfajtáknak – a megye déli részén előforduló nádas tüzek– teljes elmaradását eredményezte. A készenléti állomány hatékonyan látta el az alapfeladatait, amelyet a megyére jellemző nagyszámú káresemények szakszerű kezelése is alátámaszt. A műszaki mentések száma kismértékben emelkedett, de ehhez a számhoz nagymértékben hozzájárult a nyári vihar okozta események felszámolása. A beavatkozások végrehajtásában a hivatásos erőkön kívül az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek is folyamatosan részt vettek.
A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat 211 esetben vonult különböző események felszámolásához, amely nagyban növelte a hatékony beavatkozás feltételeit és a lakosok védelmét. A Pest megyei művelet irányítási tevékenység  5.457 esetben rögzített bejelentést. Elmondható, hogy a bekövetkezett események megoszlásánál a téves jelzések aránya az összes jelzéshez képest csökkenő tendenciát mutat.

A polgári védelmi szakterületet nagy hangsúlyt fektetett a már rendszerbeállított önkéntes polgári védelmi szervezetek képességeinek fejlesztésére, illetve új szintként az önkéntes települési mentőcsoportok megalakítására, ezáltal az igazgatóság káreseményekben történő létszám megtöbbszörözési képessége növekedett. A védelmi igazgatás hatékony működésének biztosítása a területi- és helyi szervek, szervezetek bevonásával, a települések természeti- és civilizációs veszélyeztetettségének figyelembevételével került sor. Kiemelt figyelem kísérte az ifjúság katasztrófavédelmi ismereteinek elmélyítését segítő felkészítések – felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny, közösségi szolgálat – végrehajtása, hangsúlyt fektetve az önkéntesség (öngondoskodás) fontosságára.

Iparbiztonsági szakterületre vonatkozóan az igazgató kiemelte, hogy 2015. évben is kiválóan ellátta a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek hatósági felügyeletét, a veszélyes áruk szállítását folyamatos hatósági felügyelet alatt tartotta, melynek eredményeként kiemelt esemény, baleset nem történt. A létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatos szakhatósági eljárások magas színvonalon kerültek végrehajtásra. Az igazgatóság illetékességi területén található települések hulladékszállítási helyzetét folyamatosan figyelemmel kísérte, a kijelölt szolgáltatók tevékenységét ellenőrizte.

Hatósági szakterület munkáját a preventív, illetve a „jó állam” fogalmába tartozó szolgáltató hatósági tevékenység jellemezte mind amellett, hogy erős hatósági jogkört gyakorolt a jogszabálysértőkkel szemben. Az állampolgárok jogkövető magatartását különféle közlemények, tájékoztatók kiadásával, konferenciák szervezésével igyekezett elősegíteni, melynek eredménye a hiányosságok, illetve a szankciók számánál jól mutatkozott. Az igazgatóság fokozott figyelmet fordított a kémények ellenőrzésének fontosságára és a szén-monoxid - mérgezéssel járó esetekre. A Pest Megyei Tűzmegelőzési Bizottság, rend-és társszervezetek preventív munkájának köszönhetően a tűzesetek számának csökkenése számokban is kimutathatóan jelentkezett.

Az igazgató végezetül a funkcionális területek: gazdasági, humán, hivatali – igazgatási és ellenőrzési szakterületeket értékelte. A szervezeti egységek betöltötték rendeltetésüket és törvényesen, hatékony módon működtek közre az igazgatóság munkájában. Külön köszönetet mondott a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állományának az egész éves sikeres, áldozatkész, fegyelmezett munkájáért, hangsúlyozva, hogy a biztonság garantálása csak jól felkészült módon szavatolható. Az igazgatóság munkájára 2016-ban is számíthat a lakosság, valamint minden együttműködő rend-és társszervezet.

Dr. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy hangsúlyozta, a tavalyi esztendő csendes év volt, - két viharos napot kivéve az országban nem volt árvíz, jelentős mennyiségű belvíz, semmi olyan, ami a szokásos tűzoltói beavatkozásokon kívül jelentősebb erőfeszítést igényelt volna a katasztrófavédelemtől, így nagyobb hangsúlyt lehetett fektetni a felkészülésre, illetve a megelőzés fontosságára. A tudatos tervezésnek köszönhetően, illetve a társszervekkel és társhatóságokkal való hatékony együttműködés eredményeként tovább erősödött és megszilárdult a hatósági eszközökkel történő megelőzés, és az előrelátó, komplex gondolkodás. A főigazgató a beszédében kiemelte, hogy a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015-ben betöltötte a szerepét, felkészült állománya révén színvonalas munkát végzett. Végezetül megköszönte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság éves munkáját, az előző évekhez hasonló színvonalas munkát, szakmai alázatot, és aktivitást kért a 2016-os esztendőre.

(PMKI)

Galéria

FókuszbanKatasztrófavédelemévértékeléstűz