2024.02.25, Vasárnap

Felhívás Kulturált Települési Környezet Díj adományozása tárgyában

2016.06.16. 11:30

2016-ban is meghirdetésre kerül a „Kulturált Települési Környezet Díj” című pályázat.

Hirdetés

Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megyei települések környezetfejlesztési aktivitását, az épített és a természetes környezet minőségének javítására, a települések történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, karakterének megőrzésére tett erőfeszítéseit, környezetfejlesztési tevékenységét. Elismerésére 2016-ban is meghirdetésre kerül a „Kulturált Települési Környezet Díj” című pályázat.Tavaly Kisoroszi Község Önkormányzata nyerte a díjat. 

Részletek Pest Megye Közgyűlésének a Kulturált Települési Környezet Díj (…) alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/2014. (VI.03.) önkormányzati rendeletéből

„1. § Pest Megye Önkormányzatának Kulturált Települési Környezet Díja adományozható azoknak a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek részére, akik a megyei települések, vagy jelentős településrészek fejlesztésében kiemelkedő munkát végeztek és ezzel jelentősen hozzájárultak környezetük szebbé, jobbá tételéhez.
2. § (1) A Kulturált Települési Környezet Díjból évente egy adományozható.
(1a) A pályázat nyilvános, azon a településfejlesztésben elért, már megvalósult eredmények alapján lehet pályázni.
(2) A pályázaton nem indulhat arról a településről pályázó, amely településről az előző három év során a pályázaton helyezést értek el.
(3) A pályázatok elbírálásának szempontjai az alábbiak azzal, hogy a jogi és önkormányzati ügyekkel foglalkozó bizottság egy adott évre a pályázati kiírásra más szempontokat is meghatározhat:
a) környezetfejlesztési aktivitás,
b) az épített és a természetes környezet minőségének jobbítása,
c) a település történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, a település karakterének a megőrzése és kialakítása,
d) kimagasló teljesítmény, illetve kiemelkedő munka a helyi településfejlesztés területén,
e) a települési környezetben végbement pozitív irányú változás mértéke.”

A pályázat követelményei
• A pályázat szöveges részből és fotódokumentációból áll, egybekötött formában.
• A szöveges munkarész gépelt, A/4-es vagy A/3-as formátumú dokumentáció lehet, amely tartalmazza a településfejlesztési akció részletes leírását, valamint a település átnézeti térképét az összes akcióterület bejelölésével. A leírásnak azokat a témaköröket kell érintenie, amelyek az akció sikerességének elbírálásához szükségesek.
• Az akció előzményeit, lebonyolítását, eredményeit és színvonalát bemutató fotódokumentáció maximum A/4-es formátumú fényképből – esetleg rajzokból is – álljon, amely sikeres pályázat esetén közlésre alkalmas. Amennyiben a pályázónak rendelkezésre állnak, a fotókat digitális formátumban is kérjük benyújtani.

A pályaművek bemutatása és visszaadása
• A megyei pályázaton eredményt elért pályaművek a média útján bemutatásra kerülnek. A díjazásban nem részesített pályaműveket a pályázó kérésére visszaadjuk. Azokat az eredményhirdetéstől számított egy éven belül lehet átvenni személyesen a megyei főépítésznél.

A pályázat beadási határideje
• A pályázatot 2016. július 18-ig lehet személyesen vagy postai úton eljuttatni az alábbi címre:
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal, Elnöki és Területfejlesztési Iroda (1052 Budapest, Városház u. 7.)
A borítékra kérjük, írják rá a pályázat címét: „Kulturált Települési Környezet Díj 2016”


Felmerülő kérdéssel, problémával Szabóné Pányi Zsuzsanna megyei főépítészhez lehet fordulni az alábbi elérhetőségeken:
Tel: 06-1-233-68-61; Fax: 06-1-233-68-90
Mobil: 06-20-9369-607
E-mail: [email protected] 

A pályázat értékelése, díjazása
• A pályázatot a Közgyűlés illetékes bizottsága által meghatározott összetételű szakértői bizottság értékeli. A díj odaítélésére a Közgyűlés illetékes Bizottsága tesz javaslatot a szakértői bizottság értékelése alapján. A díj adományozásáról a közgyűlés dönt. A díj oklevél és plakett formájában kerül átadásra.

A díjak kiosztása

A Közgyűlés a díjról 2016. október 31-ig dönt, a díj kiosztására a Megyenap alkalmából 2016 decemberében megrendezésre kerülő ünnepségen kerül sor.

forrás: pestmegye.hu

Galéria