2024.07.24, Szerda
Váljunk újra nemzetté! – 59 helyszínen rajtolnak a Wass Albert felolvasások

Váljunk újra nemzetté! – 59 helyszínen rajtolnak a Wass Albert felolvasások

pestpilis.hu

2019.02.22. 13:30

Pártoskodás helyett összefogásra és közös jövőkép építésére biztatja a magyarságot a 2004 óta szerveződő felolvasások üzenete.

Egy híján 60 helyszín vesz részt a 12. Wass Albert felolvasásban ezen a hétvégén – derül ki a rendezvény közleményéből. Az erdélyi író mellett más magyar írókat és költőket megszólaltató szépirodalmi ünnep pénteken este 6 órától másnap este 7-ig tart a 25 órás maratont bevállaló helyszíneken. A kezdeményezésbe a tengerentúl New York, Miami, Los Angeles és Calgary Angliában Chester, Erdélyben Máramarossziget, a Felvidéken Naszvad és Érsekújvár, Kárpátalján Beregszász és Munkács, míg Belső-Magyarországon további 49 település csatlakozott be.

A 2004 óta szerveződő felolvasások történetébe és céljaiba ezen a felületen lehet betekinteni.


A múltba révedés helyett jövőteremtés

A tájékoztató szerint a felolvasásokon résztvevő irodalomszeretők Wass Alberthez hasonlóan kiállnak a magyar ügy mellett, amit az író is mindig tovább vitt rendíthetetlenül. „Dacolva a fenyegetésekkel, a széthúzással és a közömbösséggel; újra meg újra megteremtve a lelkesedést, az összhangot és az összefogást.”

A közlemény hangsúlyozza, a magyarság szellemóriásainak megidézésével nem a múltba szeretnének révedni. „Jövőképet akarunk teremteni a magyarságnak, hogy szabadon, békében és bőségben élhessünk szerte a Kárpát-hazában és a nagyvilágban. Hogy az unokáinknak is átadható, egy újabb alkotó ezerévet elindító életet élhessünk!”
 

A Hagyatékban is megmutatkozott a kiút

A felolvasás idei helyszíneire elküldött országos köszöntő rámutat, mára az egész világot pusztulással fenyegető válsággal kell szembenéznünk, amiből a magyar szellemiség teremthet kiutat. „Hogy mi is lehet ez a kiút, és miért pont mi magyarok mutathatjuk meg, arról számtalan szó esett már a magyarság köreiben. Tudjuk, hogy kezünkben van a kulcs ahhoz, hogy helyreállítsuk az összhangot a Természet és a Teremtő törvényeivel. Kezünkben van a kulcs ahhoz, hogy valóra váljon Pió atya jóslata, és felszálljon Magyarországról az a gyönyörű madár. És Itt van a kezünkben a Wass Albert által a Hagyatékban megrajzolt térkép az Úrhoz futó ösvénnyel, ami pusztulásból a győzelembe, nyomorúságból a feltámadásba vezet.”

A szervezők az idei felolvasáson mindenkit arra biztatnak, hogy bátran mondja el a megidézett műhöz hozzáfűzött gondolatait. „Gondoljuk át közösen, mit tudunk cselekedni, hogy a megfogalmazott eszmék érvényesülhessenek az adott közösségben, településen vagy akár a nemzet szintjén. Továbbá kívánjuk, hogy a jövőbe tekintő magyarok és magyar körök találják meg, erősítsék meg egymással is a kapcsolatot! A felolvasásokhoz hasonló országos összefogás szülessen az év más napjain is! Szülessen meg a pártpolitikán felülemelkedő közös gondolkodás, ami a mindenkori magyar társadalmi érdeket közvetíti építő céllal a mindenkori magyar vezetés felé! Vagyis Wass Albert szavaival élve: VÁLJUNK ÚJRA NEMZETTÉ! Ahol nem az a fontos, hogy ki mennyi pénzt hoz az országba, hanem, hogy ki mennyi szépet és jót tud cselekedni a magyar közösségért.”

Fókuszbankultúramagyarságélhető életszépirodalomWass Albert