2024.05.18, Szombat

Törökbálint közel 300 millió forint értékű pályázati forráshoz jutott

torokbalint.hu

2016.07.09. 09:41

Törökbálint Önkormányzata 2013 őszén pályázatot nyújtott be a Norvég Alaphoz. A Pályázatot a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség (NFFKÜ), a program operátora és a norvég partner is együtt eredményesnek értékelte.

Projekt partnerek a Norvég oldalról a Lillehammeri Egyetem Élethosszig Tartó Tanulás Központja (humán erőforrás fejlesztés) és Lillehammer Önkormányzata (önkormányzati kapacitásfejlesztés, tapasztalatcsere), míg Magyar részről Önkormányzatok a Főváros dél-nyugati agglomerációjából: Diósd, Pusztazámor, Sóskút, Tárnok (kistérségi gazdaságfejlesztési modell megalkotása, kistérségi befektetés-támogatási információrendszer működtetése, KKV-k támogatása  stb.), a Pest Megyei Kormányhivatal (közigazgatás korszerűsítése helyi kapacitásbővítéssel), a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (vállalkozásfejlesztés, továbbképzés), a Telenor Zrt. (gazdaságfejlesztési modell kialakítása, digitalizáció a közigazgatásban) és a HUNAGI Magyar Térinformatikai Társaság (nemzetközi rendezvényszervezés). 

A projekt megvalósítása

A projekt megvalósításához az EGT és a Norvég Alapok nyújt támogatást.

 • A projekt indításának tervezett időpontja: 2016. június 1., befejezés 2017. április 30., elfogadott költségvetése: bruttó 900 000.- EUR.
 • A támogatás mértéke bruttó 275 m Ft, az elszámolható költségek 95%-a, a maradék 5%-ot az önkormányzati önrész teszi ki.
 • Résztvevők: Törökbálint Város Önkormányzata, partner önkormányzatok és intézmények, illetve norvég partnerek.
 • Részvétel formája: együttműködési megállapodás a résztvevő partnerek között, Törökbálint Polgármesteri Hivatalának gesztori feladatvállalásával.

A projekt várható eredményei Törökbálinton

 • Az önkormányzat Köztársaság téri két épületének átalakítása és felújítása, amely az új városháza építésének idejére lehetővé teszi a lebontásra kerülő polgármesteri hivatali épületben (Munkácsy M. u. 79.) dolgozók áttelepítését és a szolgáltatások folyamatos működtetését. Az új városháza átadását követően pedig önkormányzati szolgáltatások és vállalkozói információs pont helyszínéül fog szolgálni.
 • Az épületek felújítása a szükséges informatikai infrastruktúra kiépítését is magába foglalja.
 • Az önkormányzat lakosság felé történő kommunikációjának korszerűsítésére, a tájékoztatás hatékonyságának növelésére négy közintézményben – hivatali ügyfélszolgálat, művelődési ház, sportközpont, felnőtt orvosi rendelő – elektronikus hirdető tábla kerül elhelyezésre, amelyeket egy kommunikációs szerveren keresztül működtetnek.
 • Informatikai fejlesztéssel polgármesteri hivatali ügyfélszolgáltatások okostelefonon való elérhetőségének bővítése stb.
 • Kistérségi gazdaságfejlesztési modell megalkotásával a helyi településfejlesztési koncepció és stratégia, illetve befektetés-ösztönzési stratégia kialakításának megalapozása.
 • Kistérségi befektetés-támogatási információrendszer létrehozása és működtetése az önkormányzatnál. A befektetés ösztönzéshez helyi ingatlanbefektetési portfólió, illetve ún. város brossura létrehozása. Mindezek a befektetőknek a városba csábítását, új bevételek generálását célozzák, amelyek településfejlesztésre használhatók fel.
 • Elektronikus tananyagok (e-learning) fejlesztésével és oktatásával polgármesteri hivatali munkatársak és vezetők továbbképzése.
 • E-learning anyagok fejlesztésével és interneten való elérésének biztosításával – információs ponton keresztül – a helyi KKV-k támogatása.
 • Élethosszig tartó tanulás kampány indítása a lakosság felé, pl. az időskorú munkavállalók versenyképességének növelése céljából.
 • Lillehammer önkormányzatánál tett tanulmányút révén a norvég közigazgatás működésének megismerése.
 • A Telenor Zrt. és a PMKIK projektbe való bevonásával a helyi és járási gazdasági és vállalkozásfejlesztési kapcsolatok erősítése.

A projekt várható eredményei a négy partner önkormányzatnál

 • A projektben való együttműködés révén közvetlen részvétel a kistérségi – lényegében az érdi járásra – kiterjedő gazdaságfejlesztési modell megalkotásában. Ezzel megnyílik a lehetőség a partnerek között a térségi gazdasági együttműködésre.
 • Bekapcsolódnak a projekt keretében létrehozandó befektetés-támogatási információs rendszerbe, amely marketing támogatást nyújt a helyi befektetés-ösztönzéshez.
 • Hozzáférnek a kialakítandó településfejlesztési döntéstámogató információrendszer szolgáltatásaihoz.
 • Részesülnek az e-learning oktatásban és online hozzáférhetnek az oktatási anyagokhoz.
 • Részesei lesznek a lakosság felé indítandó élethosszig tartó tanulás, valamint a nemek közötti esélyegyenlőség kampányban.
 • Részt vesznek a tudás megosztást célzó regionális, illetve országos konferencián.

forrás: torokbalint.hu