2024.06.17, Hétfő

Idén is 1+1 programban fejlődhetnek Szentendre közterületei

szentendre.hu

2017.02.06. 16:16

A településfejlesztés elősegítésére 50 százalék önkormányzati forrás igényelhető az önerős út- és járdaépítések, felújítások, településfejlesztési tervek esetében.

Az idei évre újból megnyílt az 1+1 program, melyből tavaly 13 utca felújítását sikerült támogatni. A Szentendre.hu szerint a program keretében rendelkezésre álló összeg felhasználható:

  • lakóterületeken megvalósuló út- és járdafelújítási beruházásokra (ide értve az út- vagy járda felújításhoz kapcsolódó közműkiváltást, vagy vízelvezetés kialakítást is);
  • ipari területeken megvalósuló út- és járdafelújítás beruházásokra (ide értve az út- vagy járda felújításhoz kapcsolódó közműkiváltást, vagy vízelvezetés kialakítást is);
  • önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közterületen megvalósuló beruházásokra (településfejlesztésre, elsősorban közvilágítás bővítés, forgalom-csillapítás, tükrök, buszmegálló, parkoló létesítés stb.).

Mindhárom keret esetében lehetőség van vegyes, lakossági/vállalkozói önerővel megvalósuló beruházások megvalósítására. Támogatás azonban csak olyan fejlesztésre kérhető, amit a megvalósulást követően mindenki korlátozás nélkül igénybe vehet, és megkezdett beruházás nem támogatható.

Kérelmet nyújthat be minden szentendrei lakó- és utcaközösség, magánszemély és vállalkozás, aki egy adott belterületi útszakasz építése, felújítása céljából polgári jogi társaságot alakít, vagy önállóan tervezi a beruházás megvalósítását. Az önkormányzati költségviselés mértéke a bruttó összeg maximum 50 százaléka.

A kérelmeket a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2017. december 31-ig lehet benyújtani. A programról részletesebb információ és a csatolandó dokumentumok a szentendre.hu weboldalon érhetők el.

SzentendreHelyitámogatásönkormányzatútfelújítás