2024.06.19, Szerda

Belelátunk-e a magyar ősmúltba? - utoljára látható a 3000 éves szkíta kincs

pestpilis.hu

2016.09.11. 11:51

Az „Emberek Aranyban” nevű kiállítás alternatív szemszögből keres válaszokat a magyarság eredetére és múltjára.

A budapesti AVE Kiállítóházban újra megtekinthető az „Emberek Aranyban” nevű kiállítás a szkíta fejedelmi sírok leleteiből. Krym Altynbekov professzor 2500-3000 éves leletekből készült tárlata kazahsztáni hazaszállítása előtt utoljára került kiállításra.

A gyűjtemény alternatív szemszögből keres válaszokat a magyarság eredetére és múltjára annak fényében, hogy a történetírásunkat közel egy évezreden át, egészen a 19. századig kizárólag a szkíta-hun-avar-magyar folytonosság (ön)tudata határozta meg.

A kiállítás pontos helyszíne: 1065 Budapest, Hajós utca 21.
Nyitva tartás: minden nap (hétfőtől - vasárnapig) 10.00 – 20.00 óráig december 31-ig.

 

Megfejtetlen technológia, világviszonylatban is ritka temetkezés

A ​ kiállított leletek a kazahsztáni halomsírok, vagyis kurgánok mélyéről előkerült páratlan kincsek reprodukciói. A leletek az Issyk-kurgánból és a Berel mellett feltárt világviszonylatban is ritkaságszámba menő lovas temetkezésből származnak. A tárlat bizonyítja a hatalmas erejű sztyeppei kultúra művészi alkotásainak tökélyét, máig utánozhatatlan egyediségét. Bemutatja megfejtetlen ékszerkészítési technológiájának titkát, valamint színes képet ad a szkíta és türk eredetű népek életéről, kultúrájáról, gazdagságáról.

A látogatók emellett betekintést nyernek a feltárás, a beazonosítás, a leletmentés, a konzerválás és a reprodukció munkafázisainak technológiájába.

 

Griffek őrizte aranyország, az Altajtól a Kárpátokig

A görög történetíró Hérodotosz „Griffek által őrzött aranyországként” írta le a szkíta birodalmat, melyet a kiállítás beharangozója az alábbi tételekkel mutat be:

  • Egy művészet, melynek alkotásait máig csodálja a világ
  • egy kultúra, ahol már 2500 éve ingben és nadrágban jártak
  • egy nép, mely évszázadokon át uralt kétkontinensnyi területet,
  • egy társadalom, ahol a férfi és a nő egyenrangú és egyenértékű volt,
  • egy történet melynek nyomait ma is fellelni az Altáj hegységtől hazánkig,
  • egy lelet együttes, melynek kincseit a Tutanhamon lelethez hasonlította a világ,
  • egy kiállítás, ahol most mindez UTOLJÁRA látható, megtapasztalható és átélhető.

 

Aranyember rekonstruálója, agyaghadsereg megmentője

A tárlatot kialakító Krym Altynbekov nevéhez fűződik az1969-ben, Issyk falu mellett feltárt Aranyember végleges rekonstrukciója és a bereli sírmező leleteinek konzerválása, Ő mentette meg 2012-ben a Mongólia területén talált türk fejedelmi mauzóleum festett agyaghadseregét, valamint készítette el a H. Parzinger által megtalált, és az évszázad leleteként ismert Arzhan II kurgán szkíta fejedelmi sírjának rekonstrukcióját is.

A professzor munkásságáért és a kiállítási anyag hazai bemutatásáért 2014. március 14.-én megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét Budapesten

Fókuszbankiállítástörténelemmagyarság