2024.05.18, Szombat

Nagykőrös – dr. Ábrahám Tibor kínos végjátéka?

2015.11.27. 11:12

A nagykőrösi képviselőtestület döntést hozott, így két ügyben írnak ki helyi népszavazást.

Az egyik ügy a helyi viziközmű társulat által beszedett önerő visszafizetésének a kérdése, a másik pedig Nagykőrösnek Bács-Kiskunhoz való átcsatolásának az újbóli kérdése. Az ügyben a testület a Jobb Nagykőrösért helyi egyesület kezdeményezésére hozott döntést, amely helyi ellenzéket tömörítő egyesületnek dr. Ábrahám Tibor az elnöke. (A városi meghallgatáson sem dr. Ábrahám Tibor, sem a Jobb Nagykőrösért Egyesület színeiben, a helyi testületben helyet foglaló Ábrahám Edit képviselő nem vett részt.)

Dr. Ábrahám Tibor Nagykőrös Pro Urbe díjas lakója az elnöke annak a „civil” szervezetnek, amely legutóbb Volner Jánost a Jobbik országos alelnökét látta vendégszereplőként egy a városban az egyesület által rendezett tüntetésen. A Jobb Nagykőrösért Egyesület továbbá egy pest megyei LMP-s megyei önkormányzati képviselő, és végül még egy DK helyi képviselő támogató levelét is magáénak tudhatja abban az ügyben, hogy a nagykőrösiek visszakapják a helyi víziközmű társulásba évek óta befizetett részüket.

Dr. Ábrahám Tibor komoly szakmai karriert tudhat egyébként maga mögött, hiszen a rendszerváltás előtt, a mára megszűnt Nagykőrösi Konzervgyárnak a vezetőségében is szerepet vállalt, aminek egy részét később a francia Bonduelle csoport vásárolta meg, amelynek dr. Ábrahám egy négyéves SZDSZ-es parlamenti ciklus kitöltése után az első számú vezetője is lett (!).

 

A francia produkció után dr. Ábrahám Tibor a Kecskeméti Konzervgyár Zrt-re vetette ki a hálóját, amelyet a Heinz-el lefolytatott rövid időszak után a magyarajkú Joseph Schepp-el közösen hoztak működésbe a kilencvenes évek végén kitörő első orosz válság után. Dr. Ábrahám még közreműködője volt, amikor az Univer csoport megvásárolta a Kecskeméti Konzervgyár Zrt-t, hiszen a már Univer tulajdonba került társaságnak is a vezérigazgatója maradt. Majd  az Univer tulajdonú cégtől való távozását követően annak is részese lehetett, amikor a Kecskeméti Konvergyár Zrt-től az általa is alapított Kecskeméti Konzevgyártó Kft. szépen kivásárolta az ingó és ingatlan vagyonelemeket és ma, mint egy tízmilliárd feletti cég tölti be azt a szerepet a hazai tartósítóipari piacon, amit korábban a Kecskeméti Konzervgyár Zrt. látott el (!).

Jelenleg, a 2015-ben a hetvenedik életévét betöltött dr. Ábrahám Tibor a Kecskeméti Konzervgyártó Kft egyik tulajdonosa és a Jobb Nagykőrösért Egyesület elnöke.

Az a híres nagykőrösi sértettség…

Dr. Ábrahám Tibor tehát egy üzleti szempontból sikeres életet tudhat máris maga mögött, szép családdal és egy igazán komfortos élettel együtt. Egyvalamiben viszont masszívan sikertelennek bizonyult, az pedig a nagykőrösiek többségének a bizalmának az elnyerése. Pedig e téren igazán széleskörű és nagyon régmúlta visszatekintő munkát végzett dr. Ábrahám, de részsikereken kívül az ideológiai elképzelését a nagykőrösiek többsége egyszerűn nem fogadta el.

Talán az ebből fakadó sértettség, talán a türelmetlenség miatt mára dr. Ábrahám úgy tűnik, hogy túllépet minden eddigi határán. Hiszen nehéz arra magyarázatot találni, hogy az egykor a liberális eszmék SZDSZ-es politikusa miért vállalja el annak a szervezetnek az elnöki tisztségét, amelynek a tagjai korábbi Jobbik-os képviselőből, szélsőjobboldali politikai szimpatizánsból éppúgy áll, mint LMP-s és DK-s külső támogatókból.

A Jobbikkal még a nevében is alliteráló szervezet a Jobb Nagykőrösért Egyesület mára egy kifejezetten váltópártként állítja be magát a helyi közéletben, aminek van egy újságja is, aminek a nevét még Nóniusz Sándor találta ki ugyan 2003-ban, aki időközben elhalálozott. Illetve a helyi testületben 2014-ben Ábrahám Tibor lánya az egyesület színeiben képviselői mandátumhoz is jutott.

A nagykőrösi ellenzék szellemi vezetőjének is tekinthető dr. Ábrahám Tibor az utóbbi években a tettek mezejére lépett és a korábban sajtócikkekben szereplő „érdekes” üzleteiről híres Zágráb Nándorral karöltve úgy tűnik, hogy hatalomátvételre készülnek az egyébként nagytöbbségében politikailag jobboldali városban.

Meddig tart még a híres Ábrahámi ellenzékiség Nagykőrösön?

Dr. Ábrahám Tibornak a nagykőrösi közéletben folytatott politikai ellenzékisége jogi szempontból kifogásolhatatlan. Persze mint ahogyan sokan megkérdőjelezik a Nagykőrösi Konvergyártól a Kecskeméti Konzervgyártó Kft-ig tartó szakmai pályafutásának a körülményeit, úgy megkérdőjelezik dr. Ábrahámnak a SZDSZ-es parlamenti képviselőségtől a Jobbik országos politikusaival történő „komaságig” tartó politikai pályájának a körülményeit is.

Az évek óta működő Jobb Nagykőrösért Egyesületet pedig mindennél jobban jellemzi, hogy a közösségi oldalon a több éves munkájukat mindössze 338-an értékelték annyira, hogy egy lájkot biggyesszenek az oldalra. Így vélhetően dr. Ábrahámnak a nagykőrösi közéletben végzett ellenzéki munkája még nagyon hosszú távon nem hozza el azt a sikert, hogy valaha a város vezetésében érdemi szerephez jusson az általa delegáltak bármelyike.

Részsikerrel okoz kárt a városnak a Jobb Nagykőrösért

A városi csatornázás kivitelezéséhez egyrészt pályázott a város, másrészt az önerő előteremtéséhez pedig egy viziközmű társulás szedte be a lakosoktól a 15%-os önerőt. Később a város újabb pályázatokkal forráshoz juttatta a víziközművet, így a befizetett pénzekből közel 50 utca útburkolatát újították fel a 15 ezres Nagykőrösön egy önkormányzati testületi ülés döntése alapján, amelyen Zágráb Nándor is támogatólag szavazott.

Most a Jobb Nagykőrösért Egyesület, amelynek Zágráb Nándor az alelnöke arra buzdította az embereket, hogy követeljék mégis vissza a befizetett csatornázási önerőt, mert abból a város nem csatornát, hanem utakat épített.

Persze a nagykőrösiek a pénz reményében mellé álltak a Jobb Nagykőrösért Egyesületnek, aki ezzel a lépésével ugyan elérheti, hogy visszakapják a nagykőröseik a kiépült csatornahálózat és a közel 50 utca felújítása után még az önerőként beszedett pénzeiket is, viszont bizonyos, hogy a közel félmilliárdos kifizetés hosszú évekre megakasztja a nagykőrösi fejlesztéseket. (Pedig Nagykőrös tudják milyen az, ha nincs fejlesztési keret, hiszen az 1990-ben elkezdett hitelből finanszírozott kórházfejlesztést a város 10 évig nyögte, közben pedig mérföldekkel maradt le például a szomszéd Kecskeméthez képest.)

Az egyesület továbbá letett a voksát, hogy Nagykőrös maradjon csak pest megye része, miközben már Jászkarajenőről is a 12 kilométerre lévő Bács-Kiskun megyei Tiszakécskére települt át legutóbb egy sokmilliárdos tésztagyár is, mivel pest megyét hátrányosan sújtja az, hogy a fővárossal együtt veszik számításba. Így várhatóan a közeljövőben a még Nagykőrösön működő cégek, nemhogy fejlesztést nem kezdenek, de várhatóan eltelepülnek a városból, ha az sürgősen nem csatlakozik át Bács-Kiskunhoz..

Tehát egészen egyértelműen kitűnik, hogy a Jobb Nagykőrösért Egyesület hihetetlenül árt Nagykőrösnek, amely „érdekes” tevékenységével a népszavazást követően a város fejlesztési kasszáját is kiüresítik némi szerény népszerűség érdekében, aminek a régi öregasszonyok szerint kínos végjáték szokott a következménye lenni.


Oltyán József


Dr. Ábrahám Tibor levele szerkesztőségünknek:

 

Hallgattassék meg a másik fél is…

 

Már a régi rómaiak is mondták, ha tárgyilagosan akarsz egy ügyet megítélni, akkor hallgattassék meg a másik fél is!

Ezt sajnos Oltyán József úr - korábbi munkatársam a Heti Híreknél - nem tette meg. Így kénytelen vagyok néhány helyreigazítást tenni:

A város közmeghallgatásra én nem kaptam meghívást, egyébként sem tudtam volna elmenni, mert fontos üzleti tárgyalásaim voltak aznap. Ábrahám Edit, leányom pedig, aki a nagykőrösi önkormányzatban képviselő, igazoltan volt távol, mert - saját fizetett szabadsága terhére - Lengyelországban van a karate Európa Bajnokságon, mint edző, ahol tanítványával vesz részt. Ezt írásban is közölte a polgármester úrral ugyanúgy, mint a címzetes jegyzőasszonnyal…

Tévesen közli a cikk, hogy négyéves SZDSZ-es parlamenti ciklus után a francia Bonduelle-csoport nagykőrösi gyárának lettem volna a vezérigazgatója. Én 1992-ben lettem alapító vezérigazgató, és tudvalevő, hogy akkor az SZDSZ még ellenzékben volt!

1990-1998-ig voltam az SZDSZ parlamenti képviselője, és 1999-ben kerültem át nem a Kecskeméti Konzervgyár Zrt-hez, hanem a George Zafhir tulajdonát képező KCE Kft-hez. A Heinz-hez soha, semmi közöm nem volt!

Nem vagyok sértődött ember, és nem törekszem Nagykőrösön politikai pályafutásra, már csak a korom miatt sem. De ezt bizonyítja az is, hogy még 1992-ben, amikor a Bonduelle Kft vezérigazgatója lettem, önként mondtam le a nagykőrösi települési képviselőségről, megnövekedett munkám miatt.

Semmiféle határt nem léptem túl, főleg nem 70 éves koromban, amikor Életmű díjat kaptam a Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési Minisztériumtól!

Politikai álláspontom az, hogy gazdasági ügyekben - különböző ideológiai alapokon álló pártok - is összefoghatnak, mert az igazság, például a nagykőrösi csatornaügyben nem jobboldali vagy baloldali, hanem gazdasági alapokon nyugvó igazság!

A Jobb Nagykőrösért Egyesületnek nincs nyomtatott újságja, a Heti Hírek nevű újság, mely a tulajdonomat képezi, közéleti lap, amely persze az egyesület híreit is ugyanúgy, mint a többi párt és a környező települések híreit is hozza. Ezt Oltyán József úr, mint korábbi főszerkesztő is nagyon jól tudhatja!

Hogy mi történt Nagykőrösön csatornaügyben, és mi a Jobb Nagykőrösért Egyesület álláspontja ezügyben, azt a mellékelt Petíció, melyet a polgármester úrnak, Dr. Czira Szabolcsnak, a közmeghallgatáson - az egyesület nevében - Zágráb Nándor alelnök úr átnyújtott, világosan látszik. Mint ahogyan az is, hogy milyen elterelő hadműveleteket akar Dr. Czira Szabolcs az okafogyott megyeváltással végrehajtani, a Pest megyei Közgyűlés frakcióvezetőinek küldött leveleinkből is következik, melyet szintén mellékelünk. Az már csak hab a tortán, hogy Czira Szabolcs pontosan ezen levél szerint cselekedett a mostani közmeghallgatáson, azaz ismét felmelegítette a megyeváltás ügyét, pedig jól tudjuk, hogy csak a töltöttkáposzta jó igazán újból felmelegítve!

Befejezésül, kikérem magamnak azt, hogy a Jobb Nagykőrösért Egyesület, melynek elnöke vagyok, hihetetlen kárt okozna Nagykőrösnek. Nem jelentettük fel a város vezetését, éppen Nagykőrös érdekében a hatóságoknál a beszedett csatornapénznek más célra történő felhasználása miatt.

Egyszerűen csak azt akarjuk, hogy az egyszerű emberek visszakaphassák a jogtalanul beszedett pénzüket, melyet még ma is fizettetnek velük: azaz az önkormányzat utalja át a Víziközmű Vállalatnak az 558 millió forintot, az pedig számoljon el a lakossággal!

Dr. Czira Szabolcs polgármester kamuszavazásra tette fel ezt a kérdést, mert tudvalevő, hogy költségvetést érintő ügyben nem lehet szavazni sem országosan, sem helyileg!

Egyúttal elismerte azt is – ha a város megszavazza a megyeváltást, akkor vissza tudja adni a pénzt, mert a pénz még megvan – szerinte! Ez meg viszont közönséges zsarolás!

 

Az ügynek országos jelentősége is van, mert sok helyen nem fizették vissza a pályázaton így elnyert pénzt az önkormányzatok, mások viszont igen! Így például ingyenes lett utóbbi esetben az adott magántelekről való gerinccsatornára való rákötés!

 

Így teljes a kép tehát, ha a másik felet is hagyják megszólalni!

 

Dr. Ábrahám Tibor

Jobb Nagykőrösért Egyesület elnöke

 


P e t í c i ó

 

Tisztelt Polgármester Úr!

Mint ahogyan azt Ön is bizonyára tudja, de hónapok óta érdemi választ mindezidáig nem adott a Jobb Nagykőrösért Egyesület által felvetett, a lakosság által befizetett és jelenleg is befizetés alatt álló 15 % önrész ügyében. Mindez történt annak ellenére, hogy a korábbi testületi ülésen 40 oldalas esettanulmányt adtunk át Önnek, és a címzetes főjegyző Asszonynak. A kormánypárti képviselők bizonyára ismerik az Önök intézkedésének összefüggéseit, s ha az nem törvényszerű, jogi felelősséggel tartoznak ezért. A Jobb Nagykőrösért Egyesület és néhány ellenzéki képviselő is kérte már az idevonatkozó dokumentumok, szerződések kiadását, de Önök ezt nem tették meg, holott Önök a lakosság szolgálatára esküdtek fel, s nem pedig arra, hogy intézkedéseiket eltitkolják a lakosság elől.

Az igazság az nem politikai hovatartozástól függ, az nem jobboldali vagy baloldali, hanem a tényeken alapul!

Tekintettel a kialakult helyzetre, a Jobb Nagykőrösért Egyesület által összehívott lakossági demonstráció (2015.11.06.) az alábbiakat követeli Öntől:

  • A Nagykőrös város Önkormányzata által elnyert 10 %-os állami támogatást, melynek összege 558 millió forint, szíveskedjék átutaltatni a Nagykőrösi Víziközmű Társulatnak, tekintettel arra, hogy ez a pénz őket illeti!
  • Egyúttal kérjük és követeljük, a Nagykőrösi Víziközmű Társulattól, hogy ezzel az összeggel a lakosság felé számoljon el, hiszen ezzel az összeggel a lakossági önrész mintegy kétharmadával csökkenthető! Ez az intézkedés összesen ötezer nagykőrösi háztartást érint, mely a város háztartásainak több mint 60 %-a!
  • Ön, mint a város első embere, ebben az intézkedésben tevőlegesen működjék közre, mert a törvényes eljárás értelmében – ezt már korábban is meg kellett volna tennie!
  • A demonstráción jelenlévők és a Jobb Nagykőrösért Egyesület nyomatékosan kéri ezt Öntől, és az irányítása alá tartozó apparátustól.
  • Az elnyert 10 % önrészt, azaz az 558 millió forintot csak a Vízközmű Vállalat használhatja csak fel, a számára pályázatban meghatározott célokra.
  • A Jobb Nagykőrösért Egyesület a fentiekben vázolt megoldást tartja célszerűnek és törvényesnek, a város és a Nagykőrösi Víziközmű Vállalat gazdálkodásának törvényes helyreállítása érdekében.

A demonstráción jelenlévők és a Jobb Nagykőrösért Egyesület elvárja az érdemi és gyors intézkedést!

MERT A PÉNZ VISSZAJÁR!

 

Jobb Nagykőrösért Egyesület

vezetősége, a demonstrálók nevében


Tisztelt Frakcióvezető!

 

A Jobb Nagykőrösért Egyesület Képviseletében írunk Önnek és szeretnénk hangsúlyozni, hogy egyesületünk pártsemleges szervezet, tagságunk minden parlamenti pártra vonatkozóan rendelkezik szimpatizánsokkal.

Kifejezetten a nagykőrösi ügyek megoldására koncentrálunk, ideológiai háttér nélkül.

Egyesületünk a 2014 évi októberi önkormányzati választásokon a második legtámogatottabb helyi politikai szervezetévé vált. Ugyanakkor az elmúlt egy év történései miatt, ma már biztosak vagyunk abban, hogy a lakosság meghatározó többsége a mi érdekképviseleti tevékenységünket támogatja.

Ezúton jelezzük, hogy teljes mellszélességgel kiállunk a Pest megyei közgyűlés azon döntése mellett, hogy Pest megye önálló, NUTS 2 besorolású régióvá válását kezdeményezze. Ez röviden azt jelenti, hogy amennyiben ezt az indítványt az EU szakbizottsága jóváhagyja és Pest megye és Budapest szétválik, a továbbiak nem alkotnak egy fejlesztési régiót. Így Pest megye nem tartozik majd a fejlett régió kategóriájába és sokkal több forrásra pályázhat. Ez az érdeke Nagykőrösnek is.

Szintén pozitívan értékeljük, hogy a kormány támogatja az indítványt.

A lakossági támogatottságunkon kívül, állásfoglalásunk jelentőségét az adja, hogy 2006- ban 4000 aláírás összegyűjtése mellett mi kezdeményeztünk népszavazást Nagykőrös Város Önkormányzatánál, a város Bács Kiskun megyéhez csatolása érdekében. Nagykőrös akkori és jelenlegi polgármestere, Czira Szabolcs javaslatára a képviselő-testület elutasította az indítványt. Jogorvoslat érdekében, bírósághoz és a köztársasági elnökhöz fordultunk, de a lépések nem hoztak eredményt.

2013 - ban a Czira Szabolcs vezette önkormányzat átvéve programunkat, szintén kezdeményezte a népszavazást, amely a helyi pártokat szembe állító politikai kommunikáció miatt elbukott. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a pest megyei és kormányzati szervek járásközponttá emelték Nagykőröst, amivel megerősítették a város pest megyei pozícióját.

Felhívjuk külön arra a figyelmet, hogy a Jobb Nagykőrösért Egyesület 2006 évi megyehatár módosítási kezdeményezése és a népszavazás 2013 évi támogatása azon alapult, hogy Budapest és Pest-megye fejlesztési régiónkénti szétválasztása (a korábbi ígéretek ellenére) ezekben az időpontokban nem történt meg.

Miután az egységes fejlesztési régió szétválásáról most döntöttek mind megyei, mind kormányzati szinten, ezért Czira Szabolcsnak a legutóbbi képviselő-testületi ülésen bejelentett, majd a járási Kormányablak felavatásánál megerősített (lásd. a melléletben) megyehatár módosítási kezdeményezését értelmetlennek, sőt a város érdekeire nézve kifejezetten károsnak tartjuk. Úgy látjuk, hogy az általa meghirdetett népszavazás veszélyezteti Nagykőrös járási státuszát, mivel a pest megyei vezetés az öncélú kezdeményezést, Pest megye szétverésére irányuló kísérletnek tekintheti. A megyei döntéshozókban felmerülhet az a kérdés, miért támogassák a város kiemelt státuszát, ha az a jelenlegi közigazgatási struktúra felszámolásán munkálkodik.

Hangsúlyozzuk, a polgármester és szűk körének az álláspontja egyáltalán nem képviseli a lakosság érdekeit és kérjük a megyei vezetést, hogy megnyilatkozásaikat ne is tekintse annak. Tisztában vagyunk azzal, hogy a járási kormányablak egyszerűsített ügyintézést jelent: nem kell azt keresni, hol van a földhivatal, a munkaügyi kirendeltség vagy a népegészségügyi szolgálat, hanem csak egyetlen dolgot kell tudni; azt, hogy hol van a lakóhelyünkhöz legközelebbi kormányablak, ahol több mint kétezer államigazgatási, hatósági ügyet lehet egy helyen intézni. Czira Szabolcs polgármester népszavazási kísérlete ezt a magas szintű közigazgatási szolgáltatást veheti el a Nagykőrösiektől, így munkahelyek szűnnek meg és a lakosságnak majd egy másik városba kell átjárnia az ügyintézés érdekében.

Arról is tájékoztatjuk önöket, hogy álláspontunk szerint a népszavazási kezdeményezés mögött valójában nem megyehatár módosítási törekvés áll, hanem  a „Nagykőrösi csatornaügy”. Miután rendkívül nagy az elégedetlenség a városban azzal kapcsolatban, hogy a polgármester nem hajlandó nyilvánosan elszámolni a lakosság felé a több mint félmilliárd Ft összegű állami támogatással, ezért véleményünk szerint népszavazás keretében próbálja lezárni a háztartások felét érintő ügyet. Információink alapján, a lakosság felé fennálló tartozás egyharmadának elfogadását akarja (szerintünk jogtalanul) beépíteni a népszavazási kérdések közé. Ennek az eljárásnak a „fedősztorjia” a megyehatár módosítási kísérlet, amely a korábbi kampányok miatt mozgósító erővel bír.

Ugyanakkor álláspontunk szerint a kicsavart népszavazási kísérlet, egyrészt nem alkalmas a nyilvános pénzügyi elszámolásra, másrészt kockáztatja a város járási jogú státuszát. Ezért kérjük Önöket, hogy tegyenek meg annak érdekében mindent (első sorban az országos médián keresztül), hogy a bejelentett népszavazási indítvány lekerüljön a nagykőrösi önkormányzat napirendjéről.  Egyúttal jelezzük azt is, hogy a Jobb Nagykőrösért Egyesület is maximális tájékoztatást fog nyújtani (elsősorban a helyi médián keresztül) a lakosság felé arról, hogy milyen előnyökkel jár Pest megye egyben tartása.

 

Üdvözlettel:

Dr. Ábrahám Tibor                                            

Elnök        

 

Zágráb Nándor

alelnök

Galéria