2024.07.20, Szombat
Ezekre az oktatási fejlesztésekre számíthatunk 2020-tól
Illusztráció

Ezekre az oktatási fejlesztésekre számíthatunk 2020-tól

mti.hu

2019.06.07. 12:16

Az ingyenes tankkönyvek és nyelvvizsga támogatás mellett a rászoruló gyermekek étkeztetésére is kiemelt figyelmet fordítanak.

Elkészült a jövő évi költségvetési javaslat, melyben fontos célként jelölték meg az oktatási ágazat fejlesztését. A dokumentum rögzíti, hogy a versenyképes munkaerő biztosítása érdekében kiemelten fontos a nyelvtanulás intenzitásának növelése és az idegen nyelvi oktatás fejlesztése. Az idegen nyelvi stratégia részeként a 2019/2020-as tanévtől kezdve lehetőség nyílik a gimnáziumi és szakgimnáziumi 9. és 11. évfolyamos tanulók célnyelvi országokba történő kéthetes kiutazására. A kiutazás iskolai, csoportos, vagy egyéni pályázat révén valósulhat meg.

A program célja a tanulók nyelvtudásának fejlesztése, különösen az idegen nyelvi kommunikáció terén. A 2019-27 között megvalósuló idegen nyelvi stratégiára 35 milliárd forintot tartalmaz a javaslat.

Ingyenes lesz a tankönyvellátás 2020-tól

A fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatására csaknem 2 milliárd forintot különítenének el, a vezetői engedéllyel összefüggő hozzájárulásra pedig 1,14 milliárdot. A beterjesztett javaslat kitér arra is, hogy a tankönyvellátás ingyenessége teljes körűvé válik a 2020/2021. tanévtől. A köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatásában résztvevő valamennyi tanuló számára központilag biztosított lesz az ingyenes tankönyvellátás.

Az intézkedéssel már a 10-12.évfolyamosok és a 13-16. szakképzési évfolyamok tanulói is ingyen kapják a tankönyveket. Az előterjesztés fejezeti előirányzatai szerint a hit és erkölcstan tankönyvtámogatására 6,5 milliárdot biztosítanának, míg köznevelési szerződésekre csaknem 4 milliárdot különítenének el. A Nemzeti Tehetségprogram 3,3 milliárd forinttal szerepel a dokumentumban.

Külön figyelmet szenteltek a rászoruló gyermekek étkeztetésére

Továbbra is támogatnák a Nemzeti Pedagógus Kart, 98 millió forinttal. A Klebelsberg Központ személyi juttatásokra 435,3 milliárdot, dologi kiadásokra 78,1 milliárdot, beruházásokra 9,37 milliárdot kapna. Az Oktatási Hivatal személyi juttatásokra 5,5 milliárddal, dologi kiadásokra 1,57 milliárddal számolhatna.

A javaslat tartalmazza, hogy a gyermekétkeztetés költségvetési finanszírozásával a bölcsődétől az iskoláig biztosítani kívánja a kormány. A cél, hogy minden gyermek színvonalas étkeztetésben részesüljön, és minden rászoruló gyermek legalább napi egyszer - már az iskolai szünidőkben is - meleg ételhez jusson.

Országosoktatásfelsőoktatásoktatási beruházásnyelvoktatásnyelvvizsga