2024.07.19, Péntek

Új fejlesztési keret oldhatja meg a megyei belvízproblémákat

MTI

2017.06.29. 15:51

Az NGM-nél a csapadékvíz-elvezetéshez kötődő forráson kívül egészségügyi fejlesztésekre is jelentős összeg vált elérhetővé.

Megjelentek a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) első idei pályázatai a kompenzációs keretből: a Pest megyei önkormányzatok összesen 4 milliárd forintot kaphatnak felszíni csapadékvíz-elvezetésre, 5 milliárd forintot pedig az egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésére.

Az NGM csütörtöki közleménye szerint a vízelvezetéshez kötődő pályázat a csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetését vagy helyben hasznosítását, illetve a települések árvíz-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentését szolgálja. A támogatással bővíthetőek és korszerűsíthetőek a belterületi csapadékvíz elvezetési, csapadékvíz-gazdálkodási rendszerek, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák és belvízelvezető rendszerek. A 4 milliárd forint támogatási keretből 40-300 millió forintos támogatásra pályázhatnak a megye települései.

A másik pályázat az önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztését, a szolgáltatási és infrastrukturális feltételek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését segíti. Lehetőséget nyújt továbbá a háziorvosi, a fogorvosi és a védőnői szolgálat, valamint az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás épületeinek fejlesztésére vagy új épület építésére, továbbá a működő iskolaorvosi rendelők infrastruktúra-fejlesztésére. A 4,8 milliárd forint támogatási keretből 10-200 millió forintos támogatásra pályázhatnak a megye települései.

Az egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztési felhívására 2017. július 28-tól, a felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztési felhívására 2017. augusztus 14-től nyújthatóak be a pályázatok.

belvízegészségügyNemzetgazdasági Minisztérium (NGM)