2024.05.21, Kedd

Százhalombatta: Közgyűlési eredmények

2016.04.04. 14:13

Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartotta tavaszi első, munkatervi, rendes ülését, melyen többek között döntött a támogatási keretekre benyújtott pályázatok sorsáról.

Százhalombatta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartotta tavaszi első, munkatervi, rendes ülését, melyen többek között döntött a támogatási keretekre benyújtott pályázatok sorsáról, intézményvezetői állásra meghirdetett pályázatokról, beszámolót vitatott meg a város közbiztonságának helyzetéről. Alapítói ülésen döntöttek a képviselők a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő egyes gazdasági társaságok 2015. évi gazdálkodási tervének végrehajtásáról, valamint a 2016. évi üzleti terveikről és meghatározták a 2016. évi vagyongazdálkodási irányelveket.

A napirendi pontok tárgyalását megelőzően Vezér Mihály polgármester átadta a Közrend, Közbiztonsági Díjat Dr. Christián László részére, tekintettel arra, hogy a díjazott a március 15-ei városi ünnepségen nem tudott részt venni. Dr. Christián László szakmai pályafutását a Vám és Pénzügyőrségen kezdte, ahol a Központi Járőrszolgálat Parancsnokságának pénzügyi osztályvezetője volt éveken keresztül. Jelenleg tanszékvezető, egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán, illetve egyetemi adjunktus a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi-és Államtudományi Karán. Százhalombatta Közbiztonsági Egyesületének Polgárőr Szerveztében rendkívül meghatározó és fontos szerepet tölt be, mind az oktatásszervezésben folytatott tevékenységével, mind szakmai tudásának továbbadásával. Kiemelkedő szakmai tevékenységéért Százhalombatta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Közbiztonsági Díjban részesítette. A díjazott az elismerést megköszönve szándékát fejezte ki, hogy a jövőben is törekedni fog arra, hogy az eddig szerzett rendészeti tapasztalatait a város szolgálatába állítsa.

Dr. Hammerl László a Magyar Sportlövők Szövetségének alelnöke, olimpiai bajnok, a Nemzet Sportolója, illetve Joó Éva világbajnok és kétszeres Európa-bajnok köszönetüket fejezték ki Vezér Mihály polgármesternek, Százhalombatta Város Önkormányzatának, illetve a szervezőknek – kiemelten Kéri Attilának a Százhalombattai Lövészklub elnökének -, a korábbi időszakban lezajlott sportlövész események kapcsán nyújtott támogatásáért és segítő közreműködéséért. Köszönetként az alelnök és a világbajnok a Győrben megrendezett európa-bajnokság részvételi plakettjét nyújtották át a polgármesternek, a képviselő-testület tagjainak, valamint Kéri Attilának, a lövészklub elnökének áldozatos munkájáért.

Napirend előtti hozzászólások:

A napirend előtti hozzászólások sorát elsőként Szalai Attila kezdte meg. A képviselő elmondta, hogy a garázssoron fennálló problémák kapcsán a korábbi testületi ülések során felvázolt szükséges intézkedéseket az illetékesek megtették, a megoldást mind az önkormányzat, mind a Szákom Kft. a tőle elvárható mértékben támogatta, azonban a kérdés megoldásához a garázstulajdonosoknak is hozzá kell járulnia. Közreműködésük és hozzájárulásuk nélkül a probléma nem megoldható. A képviselő a továbbiakban invitálta a városlakókat a 2016. április 2-án megrendezésre kerülő 18. magyar nyílt masters judo bajnokságra, amelynek a Városi Szabadidő központ ad majd helyt.

Szabó Attila elmondta, immáron ötödik alkalommal Százhalombatta is csatlakozott a Föld Órája elnevezésű világméretű önkéntes kezdeményezéshez. Kiemelte, Környezetvédelmi tanácsnokként örömmel tapasztalja, egyre több százhalombattai érzi fontosnak a környezetvédelmet és egyre többen vesznek részt ilyen és hasonló jellegű programokon. A Föld Órája akció megvalósulásához köszönetét fejezte ki a polgármesternek, az önkormányzat dolgozóinak, valamint a Hulladékkommandónak. A Damjanich és Római utca kereszteződésében, a Római utca végén az útburkolat rossz állapotára hívta fel a figyelmet, melynek okán 20-25 centiméteres víz áll az utcában, akár csekély mértékű esőzés esetén is. Kovács Lajos elnök úrral egyeztetett és arra kéri őt és képviselő tárasit, hogy amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi, úgy törekedjenek a probléma megoldására, mivel a jelenlegi helyzet nagyon sok bosszúságot és kellemetlenséget okoz az ott élőknek.  

Sinka László alpolgármester köszönetet mondott a Műszaki Iroda vezetőjének hatékony közreműködéséért, a tekintetben, hogy a Szent László tér a jövőben be tudja majd tölteni közösségépítő funkcióit, mivel a tér lezárásával a szabálytalan parkolás okozta problémák megoldódódtak. A tér szerepét kihangsúlyozva elmondta, fontosnak tartja a városrészek mini központjai eredeti funkcióiának megőrzését. Az alpolgármester a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság támogatását, valamint a Műszaki Iroda hatékony közreműködését kérte a Kossuth Lajos utcánál található játszótér bővítésével kapcsolatosan, továbbá javaslatot tett felnőtt kondicionáló berendezések kihelyezésére is.

Szabó Zoltán az Autizmus Világnapja kapcsán köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak a Regionális Autista Központtal kapcsolatos tervek közel 10 évvel ezelőtti megvalósításában, mely által az iskoláskorú autista gyermekek fejlesztésére is lehetőség nyílt.  Elmondta, nagy segítséget jelent a regionális központ a gyermekeknek és családjaiknak egyaránt, bízik benne, hogy a lehetőségek függvényében a jövőben is nyitott lesz a város a segítségnyújtásra, a fejlesztő munka támogatására.

Nagy Balázs a legutóbbi rendkívüli testületi-ülés alkalmával tájékoztatta képviselő társait, hogy a parkolási problémák enyhítése végett szeretné, ha a Tóth László utca 10-16. számú társasház és a szolgáltatóház közötti területen megvalósítható lenne a parkoló kialakítása. Felvetése kapcsán a lakosság köréből többen nem tetszésüket fejezték ki. A képviselő elmondta, hogy számára evidens, hogy a döntés meghozatala kizárólag az érintettek  bevonásával lehetséges. Az elmúlt tíz éves képviselői munkájában mindig ezt az elvet követte, úgy jelen helyzetben is így fog tenni. A havi rendszerességgel kiküldött képviselői tájékoztató levelében az ott élőket minden fontosabb eseményről tájékoztatja és az őket érintő kérdésben minden esetben kikéri véleményüket. A képviselő egyeztetett az érintett társasház közös képviselőjével, majd ellátogat a társasházi közgyűlésre, ahol fel fogja vetni a parkoló kialakításának lehetséges módját, továbbá képviselői levélben kérni fogja az ott élők véleményét a parkoló kialakításával kapcsolatban. Összességében, egyeztetve a lakókkal egy többségi álláspontot szeretne megismerni, majd azt képviselni. Tehát az átalakítás kizárólag az ott élők beleegyezésével lehetséges. Ha nem kap erre felhatalmazást, abban az esetben más megoldást kell találni a problémára.

Pap Miklós képviselő a Fidesz Százhalombattai Csoportjának 2016. április 20-án 18.00 órakor a Barátság Kulturális Központban megrendezésre kerülő közéleti fórumára invitálta a városlakókat, melynek meghívott vendége Bayer Zsolt lesz.

Klimsa Arthúr az óvárosi Kossuth Lajos utca végén található játszótér bővítésének tervét ő maga is szorgalmazza, örömmel fogadta Sinka László alpolgármester ez irányú felvetését. Hangsúlyozta azonban, hogy a játszótérre vezető Kossuth Lajos utcában nincs járda, ez veszélyt jelenthet a kisgyermekekre nézve, ezért kéri, hogy gondoljanak majd ennek megoldására is.

 

Napirendi pontok tárgyalása:

Mint ahogy arról már többször adtunk hírt, 2016. április 1-jétől a víziközművek üzemeltetői és szolgáltatói feladatait a Fővárosi Vízművek Zrt. látja el városunkban. A szolgáltatóval a bérleti-üzemeltetési szerződés már január hónapban aláírásra került, a képviselő-testület döntésének megfelelően. A szolgáltatás zavartalan, folyamatos biztosítása érdekében további döntések meghozatala vált szükségessé, melynek alapulvételével jóváhagyták a képviselők az ellátásbiztonság fenntartására vonatkozó vállalkozási szerződést, valamint az adatszolgáltatásra, illetve a feleslegessé vált eszközök hasznosítására, selejtezésére vonatkozó megállapodásokat.

Az ülésen a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója, Haranghy Csaba  kérdésre adott válaszában kiemelte, hogy szeretnének hosszú távon, jó színvonalú szolgáltatást nyújtani a városban, és ebben maximálisan támaszkodni kívánnak a jelenleg foglalkoztatott munkatársak tapasztalatára, akiket az eddigi bérükön és a Vízműveknél  bevezetett juttatási rendszer alkalmazásával kívánnak tovább foglalkoztatni.

A nemrégiben elhunyt sebész főorvos, Dr. Kováts Attila tagja volt a Képviselő-testület Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottságának. Sajnálatos elhalálozása folytán vált szükségessé helyére új, nem képviselő bizottsági tagot választani. A testület a bizottság tagjává Dr. Horváth János háziorvost választotta meg, aki az ülésen letette a jogszabályban előírt esküt, így a következő ülésen már részt tud venni a bizottság munkájában.

A rendőrkapitány évente beszámol a kapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A beszámolót a rendőrkapitány jóváhagyásával a Százhalombattai Rendőrőrs parancsnoka készítette el, statisztikai adatokkal alátámasztva, s azt a képviselő-testület elfogadta. Az ülésen Pintér Lajos rendőrkapitány hangsúlyozta, hogy Százhalombatta a biztonságos települések közé tartozik. Köszönetet mondott a képviselő-testületnek a rendőrkapitányság részére nyújtott támogatásért, valamint megköszönte a Polgárőrség és a Közterület-felügyelet segítő közreműködését. Ezt követően a képviselő-testület köszönetét fejezte ki a Pest Megyei Rendőrkapitánynak, az Érdi Rendőrkapitányság Parancsnokának és munkatársaiknak, valamint a Polgárőrség és a Közterület-felügyelet munkatársainak a közrend- és közbiztonság érdekében végzett eredményes munkájukért.

Az Erkel Ferenc körút 71-75. Társasház kérelmére a képviselők 10.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást szavaztak meg a közösség részére a ténylegesen már elvégzett külső homlokzati hőszigetelési munkák kivitelező felé fennálló tartozásának rendezésére. Ezt az összeget a Képviselő-testület már 2010-ben energiatakarékossági pályázat keretében biztosította a társasház részére, de azt akkor a társasház nem tudta igénybe venni. Döntöttek továbbá arról is, hogy az elvégzett munkákra jutó 672.437 Ft összegű óvadékot csak később, a fizetési kötelezettségek teljes körű rendezését követően kelljen visszafizetniük az önkormányzat számára. A Képviselő-testület a Gazdálkodási, Pénzügyi és Integrációs Bizottság javaslata alapján döntött arról, hogy 2016. július l-től, utólagos finanszírozással megvalósítandó felújítási munkálatok elvégzéséhez sem visszatérítendő, sem vissza nem térítendő támogatást nem nyújt egyetlen társasház részére sem. 

Tudomásul vette a Képviselő-testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerülete Igazgatójának tájékoztatóját a százhalombattai köznevelési intézmények 2014/2015. tanévben végzett munkájáról. A 2014/2015. tanévben Százhalombattán 2437 gyermek oktatását-nevelését látta el 226 pedagógus. Az iskolák tanulmányi eredménye kiemelkedően magas, átlagosan 4,28 volt, 373 kitűnő tanulóval. A tankerületi igazgató értékelése szerint valamennyi intézmény tejesítette a saját pedagógiai programjában és a munkatervében meghatározott feladatokat és megköszönte a Képviselő-testületnek az intézmények zavartalan működtetését és példaértékű kapcsolatát a fenntartó Érdi tankerülettel. A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezte ki az Érdi Tankerület Igazgatójának és munkatársainak, valamint valamennyi százhalombattai oktatási intézmény igazgatójának és az ott dolgozó munkatársaknak odaadó és eredményes munkájukért.

A Képviselő-testület az intézményi reorganizációs döntések sorában szándékát fejezte ki arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákat beolvadással kívánja átszervezni. Ennek során a Pitypangos Óvoda, a Szivárvány Óvoda, a Kipp-Kopp Óvoda és a Napsugár Óvoda a Százszorszép Óvodába kerülnek beolvadásra, mely mint befogadó óvoda, az összes intézmény jogutódja lesz. Az óvodák összevonása, egy intézményként való működtetése az óvodai ellátás szakmaiságát nem érinti, az óvodák megtarthatják arculatukat. Az átszervezéssel kapcsolatos javaslatot szakmai egyeztetések előzték meg. A végleges döntést megelőzően ki kell kérni az érintett intézmények alkalmazotti közössége, a szülői szervezet, az óvodaszék, a szakszervezet véleményét és az érintett nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete egyetértését. Mindezek ismeretében a témáról az áprilisi ülésen tárgyal ismét a testület. A képviselő-testület szándékát fejezte ki arra vonatkozóan is, hogy a kérdéses státuszokat meg kívánja tartani. E napirend kapcsán döntöttek a képviselők arról, hogy a 2016/2017-es nevelési évben 29 óvodai csoport indulhat, az óvodai csoportokba felvehető gyermekek számát pedig 28 számított főben határozták meg.

Személyi kérdések témakörben a Gazdasági Ellátó Intézmény, valamint a Városi Családsegítő és Gondozási Központ vezetői állására benyújtott pályázatokat bírálta el a testület, és mindkét esetben a jelenlegi intézményvezetőket – Szeder Istvánnét és Horváth Juditot – bízták meg további 5 év időtartamra az intézményvezetői feladatok ellátásával. Technikai jellegű módosításokat eszközölt a Képviselő-testület a Gazdasági Ellátó Intézmény alapító okiratán.

Februári ülésén döntött a Képviselő-testület a Halom Televízió Nonprofit Kft., a Promotion Service Nonprofit Kft., valamint a Battai Uszoda Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról. Ezzel összefüggésben kellet módosítani e gazdasági társaságok alapító okiratait. A SZÁKOM Nonprofit Kft. alapító okiratát pedig a pótbefizetés elrendelésének lehetőségével egészítették ki. Az alapítói ülés keretében meghozott döntések sorát folytatva elfogadták a SZÁKOM Nonprofit Kft., valamint a Korshak Kft. 2015. évi gazdálkodási tervének végrehajtásától szóló beszámolóit, valamint jóváhagyták a 2016. évi gazdálkodási tervüket.

A jelenleg hatályos vagyonrendelet előírásainak figyelembe vételével határozta meg a Képviselő-testület a 2016. vagyongazdálkodási irányelveit.

A Képviselő-testület minden évben legkésőbb a márciusi ülésén határozza meg közbeszerzési tervét a költségvetési rendelete alapján. A Képviselő-testület a februári ülésén döntött a 2016. évi költségvetéséről, melynek alapul vételével határozta meg ülésén az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét.

Korábbi rendeletének hatályon kívül helyezésével új rendeletet alkotott a képviselő-testület az anyakönyvi események szolgáltatási díjairól. A meghatározott díjak igazodnak a mai piaci viszonyokhoz és úgy kerültek kialakításra, hogy a bevételek fedezzék a hivatali kiadásokat. Az új szolgáltatási díjakat a rendelet hatályba lépését követően lebonyolított események tekintetében kell alkalmazni, de azon felek esetében, akik házasságkötési szándékukat a rendelet hatályba lépését megelőzően jelentették be, még a bejelentéskor hatályos rendelet alkalmazandó.

A Magyar Kormány Magyarország turisztikai vonzerejének fejlesztése érdekében, együttműködve más európai országokkal, a Limest – a Római Birodalom határvonalát- az UNESCO felé világörökségi cím elnyerésére terjeszti fel 2017-ben. A felkészülés évek óta tart, megalakult a Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesülete, melynek Százhalombatta Város Önkormányzata is tagja. Városunk számára a világörökségi cím elnyerése idegenforgalmi fejlesztéseket eredményezhet. Az idegenforgalom növekedése a település fejlődését, munkahelyek létrejöttét segítheti elő, ezért az idegenforgalmi potenciál felmérése, bemutatása városunk számára is jó lehetőség. Mindezekre is tekintettel döntött úgy a testület, hogy a Limes Szövetség Kulturális Egyesület részére 500.000 Ft összegű támogatást nyújt az egységesen megjelenített Duna menti turizmus-fejlesztési koncepció elkészítésére.

A Településrendezési Eszközök módosításával összefüggésben döntött a Képviselő-testület arról, hogy a Településszerkezeti Terv, a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítása folyamatában megindítja az előzetes véleménykérési eljárást.

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot írt ki „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest Megyében„ címmel. A pályázati támogatás célja, hogy növekedjen a gyalogos, kerékpáros és vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya a közlekedők körében. Az igényelhető támogatás maximális mértéke 500 millió forint, a támogatás mértéke 100%-os. A képviselők döntöttek arról, hogy a pályázaton való részvételt támogatják és meghatározták, hogy mely feladatokat kívánják megvalósítani. Pályázat jelent meg a gyermekjóléti alapellátásokhoz, valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javításának és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének előmozdítása céljából is. E pályázaton az igényelhető támogatás maximális  mértéke 400 millió forint és a támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a.

A Képviselő-testület Vezér Mihály polgármester sürgősségi indítványára úgy döntött, hogy a pályázaton részt vesz az önkormányzati fenntartású bölcsődét és az óvodákat érintő egyes felújítási munkálatok elvégzése, illetve ezen intézmények tekintetében napelem rendszer telepítése érdekében. Az igényelt támogatás összege mintegy 160 millió forint.

A Képviselő-testület a februári ülésén döntött arról, hogy 2016.évi költségvetésében Esélyegyenlőségi Támogatási Keretet 500.000 Ft összeggel, Kulturális Támogatási Keretet 8.000.000 Ft összeggel, valamint Sport Támogatási Keretet 80.000.000 Ft összeggel hoz létre és a támogatás célirányos felhasználására pályázatot írt ki.

A benyújtott pályázatok véleményezésével megbízott szakbizottságok javaslata alapján döntöttek a képviselők a pályázatok elbírálásáról.

Az Ifjúsági, Sport és Közrendi Bizottság kérésére, javaslatát figyelembe véve döntött arról a testület, hogy a Sport Támogatási Keret felosztásáról készüljön a lakosság részére, postaládákba eljuttatandó tájékoztató anyag a bizottság nevében, melyben szerepeljen:

- TAO –s támogatás összege

- közpénzből (TAO-s támogatás+önkormányzati támogatás) biztosított támogatás összege

- szponzori támogatás összege

- az egyesületek által feltüntetett tagdíj összege

- az egyesületek által, a hivatalos bevallásokban elismert tagdíj összege.

A Képviselő-testület az ülésen döntött arról, hogy nemzetközi kapcsolatai szélesítése  érdekében az eddigi együttműködését tovább kívánja erősíteni a szlovéniai Slovenske Konjice városával, erre vonatkozóan szándéknyilatkozatot fogadott el. Felkérte a polgármestert a szükséges egyeztetések elvégzésre, egyúttal felhatalmazta a szándéknyilatkozat aláírására.

Pontosította a Képviselő-testület az egynapos sebészeti ellátás finanszírozására vonatkozó korábbi döntéseit a százhalombattai lakóhely definiálása tekintetében. A járóbeteg szakellátást érintően, a betegellátás színvonalának javítása érdekében a Százhalom Egészségügyi Központ főigazgatója kérte a testületet, hogy a közfinanszírozott ellátás változatlan formában való további fenntartása mellett biztosítsa néhány szakellátás tekintetében a magánrendelés keretében történő ellátás lehetőségét is. A Képviselő-testület szándékát fejezte ki a lehetőség biztosítására és felhatalmazta a főigazgatót a feltételek részletes kidolgozására, megfelelően alátámasztott és kidolgozott javaslat elkészítésére a képviselő-testület áprilisi ülésére.

forrás: battanet.hu

Galéria

HelyiSzázhalombattaképviselő