2024.02.22, Csütörtök

Szeretnek Budaörsön élni az emberek

2016.02.05. 11:18

Hirdetés

Budaörs Város Önkormányzat legfrissebb közvélemény-kutatása szerint a városlakók 32 százaléka szeret, 67 százaléka pedig nagyon szeret Budaörsön élni. Emellett a többség (71%) úgy ítéli meg, Budaörsön jobbak az életkörülmények, mint más településeken. 

A budaörsi lakosság körében végzett 600 fős kutatás, a 2011-es népszámlálás adatain alapulva, a nem, kor és iskolai végzettség tekintetében reprezentálja a város teljes lakosságát. A városban nőtt a fiatalok aránya, és az országos átlagnál továbbra is lényegesen magasabb a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők aránya (31%). Nőtt az aktívak aránya, az inaktívak között pedig csökkent a munkanélküliek, és a Gyes-en lévők aránya. 

A háztartások tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottsága Budaörsön messze az országos átlag felett mozog. Számítógéppel, laptoppal, vagy notebook-kal a háztartások 79 százaléka rendelkezik Budaörsön, míg az országos arány 2014-ben 53% volt. Az internethez való hozzáférés aránya országosan is igen magas, 73%, de még ennél is magasabb az arány Budaörsön, ahol a családok 89 százaléka rendelkezik valamilyen internet-hozzáféréssel. A személyautóval rendelkező háztartások aránya a városban 82%, országosan ez az arány 2011-ben 58%. 

Szeretnek Budaörsön élni

A kutatás során megvizsgálták, hogy a lakosok milyennek ítélik meg anyagi helyzetüket, és a város adta boldogulási lehetőségeket, és hogy mindezek hogy változtak az elmúlt közel egy évtized folyamán. 

A lakosok elégedettsége a saját anyagi helyzetükkel nőtt, és ezzel együtt a más településen élőkhöz képest is szignifikánsan jobbnak ítélik meg életkörülményeiket. A lakosság több mint kétharmada nagyon szeret Budaörsön élni, és mindössze egy százalék nyilatkozott úgy, hogy nem szeret itt élni.

Az önkormányzat tevékenységével való elégedettség enyhe mértékű növekedést, vagy stagnálást mutat, a továbbra is emelkedő ügyintézési gyakoriság mellett is. A Budakeszin lévő Járási Hivatalban nagyon kevesen voltak az eltelt közel két év alatt, és ők viszonylag elégedettek voltak a szolgáltatásokkal.

A polgármesterrel való elégedettség továbbra is rendkívül magas, a lakosok szerint ő képviseli leginkább a budaörsiek érdekeit. A képviselők munkájának megítélése  a közepesnél erősebb. 

Hogyan ítéli meg családjának létfeltételeit?

A képviselő-testület pontos összetétele a lakosok több mint fele számára ismeretlen, ugyanakkor a válaszadók kétharmada ugyanolyan jónak találja a mostani testületet, mint az előzőt. 

A szolgáltatások megítélése többnyire javult az elmúlt időszakban, kivételt jelent ez alól az egészségközpont szolgáltatásainak megítélése. Legerősebb növekedést, fejlődést a sportolási és szabadidős lehetőségekkel, az úthálózattal, valamint a közbiztonsággal való elégedettség területei mutatják.

forrás: budaors.hu

Galéria

BudaörsFókuszbanlakosságéletkörülmény

Ajánljuk még