2024.06.15, Szombat

Több mint kétmilliárd forintból fejlődhet Gödöllő

2016.02.11. 13:14

A városi képviselő-testület február 11-én tartotta idei első rendes ülését, amin elfogadták Gödöllő 2016. évi költségvetését. Az állami támogatásból és a beszedett helyi adókból finanszírozzák majd az út és járdaépítéseket, a vízelvezetést, az intézmények felújítását. Városi Sportcsarnok megépítését is elfogadták, mely az Erkel iskola testnevelési körülményein is javít és kulturális programok helyszíne is lehet

Az önkormányzat 1 milliárd 60 millió forint állami támogatást kap, ezzel szemben 4 milliárd 640 millió forintba kerül a jogszabályok által előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátása. Az önként vállalt feladatok forrásigénye ennél nagyságrendekkel kisebb, 132 millió forint.
A bevételek legjelentősebb része, 3 milliárd 150 millió forint, helyi adókból származik majd. Az iparűzési adó tervezete 2 milliárd 250 millió forint,  az építményadóé 460 millió forint, a telekadóé 130 millió forint, az idegenforgalmi adóé 7 millió forint és az idén bevezetett kommunális adóé 200 millió forint, amit az utak és járdák, a vízelvezetés feladataira fordítanak, megkettőzve ezzel az önkormányzat erre egyéb bevételeiből elkülönített pénzeszközeit. 
Az önkormányzat állami támogatása némileg magasabb a tavalyinál, mivel támogatást nyújt az ingyenes óvodai étkeztetéshez és az újonnan induló gyermekjóléti központ működtetéséhez, de messze nem fedezi a teljes többletköltséget. 
A működési kiadások területén az önkormányzat 476 millió forinttal támogatja a VÜSZI Kft. közhasznú tevékenységének ellátását, a közvilágítás 78 millióba kerül. Az óvodák finanszírozására 785, a bölcsődéké 136 millió forintból történik. A városi könyvtár 97,  a városi múzeum 41, a Művészetek Háza 160 millió forint önkormányzati forráshoz jut. Szociális és gyermekjóléti feladatokra 1 milliárd 137 millió forintot fogadtak el. A Kalória Kft. gyermekétkeztetéssel kapcsolatban felmerülő kiadásai és bevételei különbözetét az önkormányzat saját bevételeiből egészíti ki 233 millió forint összegben.  
A közel hétmilliárd forintos kiadási oldalon 2 milliárd 150 millió forint a tervezett felhalmozási – fejlesztési – keret összege. Az önkormányzati létesítmények felújítása 100 millió forintból történhet meg, míg karbantartásra 36 millió forintot terveztek (utóbbi keretét a működési kiadásoknál határozták meg). A térfelügyeleti rendszert 10 millió forintból bővítik. 245 millió forint áll rendelkezésre a Művészetek Háza felújításának második ütemére, aminek során a színházterem színpadterét és nézőterét, továbbá az épület hőszigetelését korszerűsítik a nyári hónapokban.
A városháza átépítésének bontási és kivitelezési feladataira 600 millió forint fordítható.  Befogadta és jóváhagyta a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a városi sportcsarnok létesítésére készített pályázatot. A TAO-s sporttámogatásokból megvalósítandó, 500 néző befogadására alkalmas létesítmény önkormányzati önrésze 400 millió forint összegben áll rendelkezésre. Amennyiben megépül a csarnok, az az Erkel iskola testnevelési körülményein is javít és kulturális programok helyszíne is lehet. Megújul a Damjanich iskola sportpályája – ezzel befejeződik a városi iskolák sportlétesítményeinek TAO-s fejlesztési programja.
Út- és járdaépítésre 462 millió forintot terveztek. Ebből 40 millió forinttal gazdálkodhat a kerékpáros barát város program. Elkészülhet a Dózsa György úti kerékpárút Körösfői utca és Széchenyi út közötti szakasza.
400 millió forint felhasználásáról út- és járda építésre később születik döntés, e feladatok végrehajtásához lakossági hozzájárulást kívánnak bevonni. 
A Sió utcai csapadékvíz csatorna és útburkolati rekonstrukció 22, a Petőfi téri csapadékvíz elvezetés   60, a munkaügyi központ melletti terület csapadékvíz elvezetése 76 millió forintból oldódik majd meg.  A Várkapitányi lak (Testőrlaktanya) helyreállításához pályázati forrás kiegészítéséhez 23 millió forint önrészt rendelt a képviselő-testület. S mindezen túl 56 millió forintos fejlesztési tartalékkal is számolhat a város.

forrás: godollo.hu

Galéria

GödöllőHelyisportcsarnokvárosfejlesztés