2024.05.22, Szerda

Ülésezett a ceglédi testület

2016.04.02. 08:51

Március 31-én tartotta testületi ülését Cegléd Város Önkormányzata.

Óvodai átszervezés, az idei közbeszerzési terv elfogadása és csatlakozás az "M3-M4-M5 tengely" kezdeményezéshez. Ezek voltak a főbb témái a márciusi testületi ülésnek, ahol módosították a bizottságok támogatási keretei felhasználásának szabályáról szóló- és a településképi, valamint a fizető parkolók előírásáról szóló rendeleteket is. Március 31-én tartotta testületi ülését Cegléd Város Önkormányzata.

Az óvodai átszervezés volt az első vitát kiváltó kérdés az ülésen. Az önkormányzat korábban kifejezte szándékát, hogy a fenntartásában működő óvodai intézményeiben intézményátszervezést hajt végre 2016. szeptember elsejétől. A döntés előkészítése során az elvi döntésnek megfelelő intézkedésekre került sor - áll az előterjesztésben. Az önkormányzat véleményeztetési eljárást folytatott le, valamint közoktatási szakértői vélemény is készült. Ez utóbbi a teljes önkormányzati óvodai intézményhálózatra tett megállapításokat, a részletes vizsgálat pedig a szóban forgó két intézmény - az Ady Endre utcai és a Köztársaság utcai Tagóvoda - óvodapedagógusainak bevonásával történt. A mai döntés értelmében az Ady Endre utcai Óvoda gyermekei, a Köztársaság utcai Óvodába költöznek szeptembertől, a jelenlegi csoportok együtt, óvónénivel és asszisztensekkel együtt maradnak az új intézményben. A szakértői vélemény szerint megalapozott a hatékony működés érdekében megszületett döntés.

A képviselő testület meghatározta a 2016/2017 nevelési évre vonatkozó óvodai jelentkezés időpontját is, amelynek pontos rendjét alább olvashatják. A jelentkezés időpontja 2016. május 2. (hétfő) 8 és 18 óra között, valamint 2016. május 3. (kedd) 8 és 18 óra között zajlik majd. Az óvodai jelentkezésről felhívás jelenik majd meg a Cegléd Városi Televízióban, a Ceglédi Hírmondóban és a város internetes honlapján is.

Elfogadták az idei évre tervezett közbeszerzésekről szóló tervezetet. A tervben olyan tételek szerepelnek, mint az előbb említett Köztársaság utcai óvoda felújítása és energetikai korszerűsítése, a Ceglédi Termálfürdő Pesti út felöli részének szilárd burkolattal történő ellátása, az Ordass köz térburkolásának II. üteme, valamint a Jászberényi úti felüljárón járda és kerékpárút építése. A tervezet tartalmazza továbbá a csapadékcsatornák és járdaburkolatok karbantartását is, valamint elindulhat a Szabadság tér felújításának I. üteme és folytatódik a Kossuth tér V. üteme is - ez utóbbi két projektnél az utakat, parkolókat és járdákat teszik rendbe. A felsorolt tételek mindegyike várhatóan az idei évben kezdetét veszi.

Módosult az önkormányzat bizottságainak pályázati támogatási kereteinek felhasználásáról szóló rendelete. Cegléd Város Önkormányzata elismeri a Cegléden élő vagy dolgozó állampolgároknak, a ceglédi székhelyű, vagy tevékenységüket Cegléden végző társadalmi szervezeteknek, gazdasági társaságoknak, egyéb szervezeteknek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása, egészség megőrzése érdekében végzett munkáját. A tárgyban jelölt rendeletet ennek érdekében 2015 márciusában már módosította a testület. Jelen előterjesztés célja az, hogy a pályázókat lehetőség szerint bevonják a városi rendezvények megvalósításába. Az idei évtől a testület célja, hogy lehetőség szerint a pályázati összeg felhasználása ne csak a pályázókat, hanem Cegléd Város lakosságát is szolgálhassa a rendezvények színvonalas megvalósításán keresztül. A pályázati keretek összesen 1.000.000. forinttal nőttek az idei költségvetésben.

Módosult a településképi rendeletek tervezete is. A településképi bejelentési eljárásról szóló és a településképi véleményezési eljárásról szóló rendeletek kapcsán az elmúlt néhány hónap gyakorlati tapasztalatai azt mutatják, hogy egyes pontokban a rendeletek módosítása, az eljárás egyszerűsítése vált szükségessé. Az egyszerű reklámberendezések elhelyezése nem igényel mérnöki szakértelmet, ezért a rájuk vonatkozó dokumentáció elkészítéséhez a módosított rendelet nem kérne tervezői jogosultságot. (Többségében nem építési tevékenységről, hanem falfelületekre rögzített  reklámokról van szó, melyek esetében, a tábla kialakítása, elhelyezésének bemutatása akár a tábla gyártója  vagy grafikus, reklámgrafikus által is megoldható). A dokumentáció egyes részei ezekben az esetekben elhagyhatók lennének, a főépítésszel való előzetes egyeztetés alapján. Az önálló tartószerkezettel, alapozással kialakított reklámelhelyezésnél továbbra is megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által összeállított dokumentációt kell majd benyújtani.

Módosult a fizető parkolók előírásairól szóló rendelet is és vizsgálták a fizető övezet bővítésének lehetőségét is. Cegléd belvárosának közlekedési rendjének átalakításával párhuzamosan indokolttá vált a parkolási rend felülvizsgálata és célszerű módosítása. A helyi parkolás rendjét a fizető parkolók előírásairól szóló 13/1999. (V. 1.) Ök. rendelet szabályozza. A fizető övezettel szomszédos utcákban olyan parkolási morál alakult ki, amelynek jogi és műszaki feltételeit egyaránt rendezni kell. Nevezetesen parkolóhelyeket kell kialakítani annak érdekében, hogy ne a járdán, zöldfelületen, illetve kapubejárókban parkoljanak a gépjárművek. A parkolóhelyek kialakításának fedezeteként rendelkezésre áll a fizető parkolók üzemeltetéséből származó bevétel. A II. félévtől a következő közterületeken létesülnek fizetőparkolók: körben a Szabadság téren, a Népkör utca Szolnoki úttól Szabadság térig terjedő szakaszán, valamint a Gubody utca Szent Imre herceg - Kossuth Ferenc utca közötti szakaszán. A rendelet értelmében az egy órára vonatkozó várakozási díj 160 forintról - hat és fél év változatlan díj után - 200 forintban javasolja megállapítani az alapdíjat a közszolgáltató. Arról is döntött a képviselő testület, hogy a díj nem változik 2019-ig.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke levélben kereste meg Cegléd Város Önkormányzatát. A Megyei Közgyűlés 2016. február 12-ei határozatának értelmében a kelet-közép-magyarországi térség gazdasági fejlesztésének érdekében létrehozandó "M3-M4-M5" tengely kezdeményezés. A kezdeményezés célja a következő települések és vonzáskörzetük további fejlesztésének előmozdítása a növekedési zónába irányuló -főként infrastrukturális - közberuházásokon keresztül: Hatvan, Gyöngyös, Eger - Jászberény, Jászfényszaru, Jászárokszállás - Szolnok, Törökszentmiklós, Martfű - Cegléd, Abony, Nagykőrös - Kecskemét. Cegléd és térsége egyrészt érdekelt a 4. számú főút négysávossá bővítésében, de fontos az észak-déli közlekedés megoldásában is a tervezett M3-M4-M5 tengely kialakítására, ami Hatvantól, Cegléden át Kecskemétig oldaná meg a közlekedést. Így nagyobb esély lehet újabb munkahelyek létesítésére és új ipari övezet kialakítására. A képviselő testület döntése alapján Cegléd csatlakozott a kezdeményezéshez.

forrás: cegled.hu

Galéria

CeglédFókuszbanképviselő