2024.05.21, Kedd

Váci költségvetés elfogadva

2016.02.23. 13:19

Elfogadták Vác városának idei költségvetését. A Kormányhivatal állásfoglalása szerint a külsős bizottsági tagoknak nem kell nyilvános vagyonnyilatkozatot tenniük. A testület létrehozta az Észak-Pest megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-t.

Elfogadták Vác városának idei költségvetését. A Kormányhivatal állásfoglalása szerint a külsős bizottsági tagoknak nem kell nyilvános vagyonnyilatkozatot tenniük. A testület létrehozta az Észak-Pest megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-t.

Hat milliárd forint a kiadási és a bevételi oldalon. A februári ülésen elfogadta a képviselő-testület a város ez évi költségvetését. A büdzsé bevételi tételeit főként az állami támogatások, a helyi adóbevételek és több ingatlan eladásából származó bevételek jelentik. A kiadások sorában, mint korábban, most is a működési célú kifizetések állnak az első helyen. Felújításokra valamivel több mint 100 millió forintot, beruházásokra 250 milliót meghaladó összeget szán az önkormányzat. Bővül majd a közvilágítási rendszer, a Naszály úton új kerékpárút nyomvonalat alakítanak ki, kiépítik a Huszár utcai buszfordulót, mint ahogy a Kosdi úti körforgalmat is, és szociális bérlakások is épülnek majd. 

Az ülésen a képviselőket írásban is tájékoztatták a lengyelországi Zawadzkiével kötött új testvérvárosi szerződés aláírásáról. Ebben egyebek mellett az olvasható, hogy Otrokovicével és Dubnica nad Vahommal kiegészülve a négy testvérváros történelmet ír az összefogással, amennyiben „a V4 országainak politikai, ideológiai egysége, a határokon átívelő összefogás ereje, népeink közös akarata adaptálódik a települési szintű együttműködésben”

A képviselő-testület elfogadta a Madách Imre Művelődési Központ elmúlt évi szakmai beszámolóját és 2016-os munkatervét. Ugyancsak tudomásul vették a döntéshozók a Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2011-2015 közötti időszakról szóló szakmai beszámolóját is. A testület ugyancsak jóváhagyta a Váci Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről készült beszámolót, támogatta a 2016-ra kitűzött feladatokat - e napirendi pont tárgyalásának bevezetéseként Deákné dr. Szarka Anita jegyző köszönetet mondott a hivatal minden köztisztviselőjének és megbízásos munkatársának.
Azt mondta: a kollektíva maximálisan szem előtt tartja a minőségpolitikai célokat, melyek a következők: törvényesség, ügyfél centrikusság, esélyegyenlőség, civil értékek megbecsülése, professzionalizmus.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola az önkormányzathoz fordult, hogy utólagos támogatást kérjen Martonvásárban rendezett nemzetközi kisgyermek-nevelési konferenciája szervezéséhez, pontosabban a váci résztvevők utaztatásához. A testület nem tudott forrást biztosítani, ellenben Fördős Attila polgármester, Pető Tibor alpolgármester és Dr. Manninger Péter képviselő egyéni felajánlást tett a célra, összesen ötvenezer forintot.
Szintén kérelemmel fordult a városhoz a Consort Zenei Alapítvány - a már tizenöt éves hagyományra visszatekintő Bach-hangverseny idei megrendezésének támogatására. Anyagi segítséget itt sem tudott nyújtani a testület, de Pető Tibor alpolgármester, Matkovich Ilona és Dr. Manninger Péter képviselők felajánlása eredményeként 40 ezer forinttal segítik majd az alapítványt.

Eldőlt az ülésen, hogy a város befogadja kiállítási anyagként Szemere István egyedülálló söröskorsó gyűjteményét, amelynek méltó elhelyezésére elsőként költségbecslés készül.

Döntöttek arról is, hogy az önkormányzat hozzájárul a Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesülettel kötendő támogatási szerződéshez. Egymillió forinttal segítik majd annak a tervezetnek az elkészítését, amely ahhoz szükséges, hogy UNESCO Világörökséggé nyilvánítsák a Duna-menti egykori védvonal építészeti emlékeit

Dr. Bóth János, Ferjancsics László, Kiss Zsolt és Krauze István közös egyéni képviselői indítványaként tárgyaltak a Hóman Bálint utca átnevezéséről. Fördős Attila polgármester javaslata alapján az a döntés született, hogy az önkormányzat megvárja a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását. Ugyanakkor határozatban rögzítették, hogy Vác nem ad helyet az egykori kultuszminiszter eredetileg Székesfehérváron felállítani tervezett szobrának. 

Pető Tibor alpolgármester előterjesztése alapján arról is határoztak, hogy a város pluszforrásokra pályázzon a "Hatékony árvízvédelem Vácon" című projekthez. Ugyancsak az alpolgármester előterjesztésére a testület létrehozta az Észak-Pest megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-t, amelynek alapvető feladata az új uniós pénzügyi ciklus forrásaihoz kapcsolódó helyi pályázati tervek előkészítése, és az uniós pénzekből megvalósuló programok menedzselése. Az új szervezet kapcsán az önkormányzat kiírta a pályázatot az ügyvezető-igazgatói munkakör betöltésére.

forrás: vac.hu

fotó: borzsonybarokk.hu

Galéria

VácFókuszbanköltségvetés