2024.06.15, Szombat

Így újulhat meg a Budai vár két meghatározó területe

MTI

2017.07.01. 19:27

Lezárult a budavári Szent György tér és Dísz tér megújítására kiírt nyílt tervpályázat, hét pályamű részesült díjazásban.

A világörökségi területen álló, ám a második világháborús és azt követő pusztítások nyomait még ma is magán viselő terület hasznosítására 27 pályamű érkezett be, melyből 20 bizonyult érvényesnek, és hét részesült elismerésben, összesen 22 millió forint értékben.

Az S-TÉR Kft., az Építész Stúdió Kft., a CET BP. Kft. és a PLANT-Atelier Peter Kis Kft. pályamunkái négymillió forintos, kiemelt megvételben, a Studio Kvarc Kft.; Zilahi Péter, Németh Zoltán és Greksza András, továbbá az Ükös Tamás vezette csoport tervei pedig kétmillió forinttal járó megvételben részesültek.

  • Az S-TÉR Kft. pályaműve megőrizné a Dísz tér - Szent György tér elkülönülését a jelenleg is meglévő kapcsolatok megtartásával. A Dísz téri foghíj beépítésével, illetve a volt Honvéd Főparancsnokság épületének horizontális és vertikális kiegészítésével, valamint a nyugati térfal létrehozásával fejezné be a vári épületegyüttest. A kiegészített, illetve újonnan kialakított térfalak között jelentős méretű burkolt felületet alakítana ki, melyben jelezné a Szent Zsigmond-kápolna alaprajzi elhelyezkedését.
Részlet az S-TÉR Kft. pályaművéből (kép: szentgyorgyterpalyazat.hu)
  • Az Építész Stúdió Kft. pályázatának jellegzetes gesztusa a volt Honvéd Főparancsnokság épületének elbontása, és helyén egy fás liget létrehozása. A Szent György tér nyugati térfala a korabeli épületek és telekosztás ritmusában végig beépülne: itt jönne létre az Öt Géniusz Háza (öt magyar tájegység sajátosságainak megjelenítése kortárs épületben), a Teleki-palota szinte eredeti állapotát tükröző újraépítése reprezentatív rendezvényházként és a Vizuális Kultúra Háza. A Szent Zsigmond-templom szökőkúttá alakulna, amelynek vízjátéka kirajzolná a megsemmisült épülettömeget. A Szent György téren emlékoszlop létesülne, a Dísz tér parkolóktól megtisztított piac lenne, a Dísz tér 1-2. számú, üres telekre kortárs megfogalmazású kávéház kerülne.
Részlet az Építész Stúdió Kft. pályaművéből (szentgyorgyterpalyazat.hu)
  • A CET BP. Kft. munkája megtartaná a polgárváros és a palotanegyed elkülönülését, szerény toronnyal megjelölve a két negyed határát, innen indítva a nyugati térfal több ütemben létrehozható beépítését. A Dísz téri foghíjtelket beépíteni javasolja, de kiegészíti a volt Honvéd Főparancsnokság épületét is. A Szent György tér léptékére vonatkozóan méretének csökkentésével határozott javaslatokat tesz, és rendezné a királyi palota új főbejáratának kérdését is. Megoldást adna a Szent Zsigmond-kápolna romterületére, valamint a téren tervezi felállítani a névadó szobrát. A reprezentatív tértől méltó távolságban, de nem elkülönítve helyezné el a nagyobb közönséget vonzó létesítményeket. Új elemmel gazdagítaná a vár ezen a helyen funkcióhiányos nyugati oldalát, valamint alatta kiállítótérre, múzeumra tesz javaslatot.
  • A PLANT-Atelier Peter Kis Kft. pályaművének megkülönböztető gondolata a volt Honvéd Főparancsnokság és a Honvédelmi Minisztérium tömbjének áttört, légies felülettel, modern építészeti formában való kezelése. A Dísz tér 1-2. számú telekre új épületet helyezne, nem meghatározott rendeltetéssel. A Dísz téren a parkolókat megszüntetve több zöldfelület jönne létre a közlekedés mai rendjének megtartása mellett.
  • A Studio Kvarc Kft. pályamunkájának egyedi eleme a központi észak-déli gyalogos tengelyt kiemelő sétány- és rámparendszer; Zilahi Péter, Németh Zoltán és Greksza András pályázatának megkülönböztető gondolata a Szent György tér háborús mementóként történő újraértelmezése, míg az Ükös Tamás vezette csoport tervének legerőteljesebb elemeként a bírálók a nyugati térfal tömbjeinek sajátos szabdaltságát emelték ki.

A díjazott urbanisztikai-építészeti megoldások bírálatánál fontos szempont volt a fenntartható és a vár hosszú távú fejlesztési tervébe illeszthető koncepció. A pályázatoknak az értékőrzés és értékteremtés aspektusa mellett a funkció, a városszerkezetbe illeszkedés, a látvány és az energiahatékonyság követelményeinek is meg kellett felelniük.

Az ötletpályázat eredménye a szentgyorgyterpalyazat.hu honlapon tekinthető meg.

A budai Várnegyed szívében található terület megújításáról szóló pályamunkákat május 29-én éjfélig adhatták postára a résztvevők. A Miniszterelnökség felhívására a Lechner Tudásközpont által kiírt anonim ötletpályázat célja az volt, hogy a tervezési szabadság biztosításával felkutassa a Szent György tér és Dísz tér hasznosítására, funkcionális és eszmei megújulásának lehetőségeire megfogalmazható legjobb válaszokat.

FókuszbanBudai Várközterektervezés