2024.05.23, Csütörtök

Gödöllő város Képviselő-testületi döntései

2016.01.21. 12:06

Rendkívüli ülést tartott ma reggel Gödöllő város képviselő-testülete. A napirenden három előterjesztés szerepelt. Elsőként elindították a Gödöllői Építési Szabályzat (GESZ) módosításának eljárását. Ezután a központi ügyeleti ellátás finanszírozásához szükséges nyilatkozatot hagyták jóvá. Végül a hatvani Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum üzemeltetésének átvételével kapcsolatos feltételekről szóló beszámolót fogadták el és támogatták a gödöllői Grassalkovich kastély körül elhelyezkedő önkormányzati ingatlanok helyzetének rendezésére benyújtott javaslatot.
 

Annak érdekében, hogy a város a január 1-jétől hatályos építésügyi előírások alkalmazásakor is érvényesíteni tudja az építéskultúra, a környezetkultúra és a településkép fejlesztésére irányuló korábbi célkitűzéseinek egyes elemeit, a képviselő-testület kezdeményezte a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet (GESZ) módosítását.

Az év végén nagy visszhangot keltett, hogy az Országgyűlés jelentős mértékben átszabta az építésügyi szabályokat. Január 1-jétől a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépületek építése esetén építési engedélyezési eljárást nem kell lefolytatni, csupán az építkezések előtt 15 nappal egy egyszerű bejelentést kell tenni az építésügyi hatóságnak. Ezen építkezések során a helyi építési szabályzat rendelkezései közül kizárólag az építési telek megengedett legnagyobb beépítettségét, megengedett legnagyobb építménymagasságát vagy beépítési magasságát, szabályozási vonalát és a beépítési módját vagy építési helyét kell figyelembe venni.

Az építésügyi jogszabályokba az érintett méretű családi otthonok létesítése során – Gödöllőn ezek adják az építkezések zömét - semmifajta minőségi kritériumot és érdemi előzetes hatósági kontrollt nem építettek be, tartalmazta az előterjesztés. 

A képviselő-testület annak érdekében határozott a GESZ módosításáról, hogy a lakossági építkezések során a településfejlesztési szándékok valamilyen szinten mégis biztosíthatóak legyenek. A rendeletet úgy módosítják, hogy a GESZ a felsőbb jogszabályok esetleges korrekciója és a jelenlegi ellentmondások feloldása után is jól használható legyen.

Február 1-jétől az Országos Orvosi Ügyeleti Nonprofít Kft-vel köt szerződést a központi orvosi ügyelet ellátására a képviselő-testület. Hozzájárultak egyben ahhoz, hogy az ellátás érdekében a kft. közvetlenül kössön finanszírozási szerződést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral.

A képviselő-testület decemberi ülésén felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén támogassa a hatvani kastély csatlakozását a gödöllői kastélyhoz, azzal, hogy a csatlakozás Gödöllő város és a Gödöllői Királyi Kastély számára nem járhat hátránnyal.

A mai ülésre készített beszámolójában a polgármester tájékoztatást adott arról, hogy december 11-én megtartották a kft taggyűlését, melynek első napirendi pontja a hatvani Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum üzemeltetésének átvételével kapcsolatos döntések meghozatala volt. A Magyar Állam kizárólagos tulajdonában és a hatvani Önkormányzat vagyonkezelésében van a hatvani 2713/4 hrsz.-ú, a Hatvan, Kossuth tér 24. szám alatt fekvő ingatlan, amelyen - többek között - a teljes körűen felújított, műemléki védelem alatt álló Grassalkovich-kastély áll, annak minden felszerelésével, tartozékával. Ezt a kastélyt bérlőként veszi át a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft, azért, hogy az itt működő Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumot üzemeltesse.

A hatvani kastély Európai Uniós forrásból újult meg, múzeumként működik. Az üzemeltetésre átvétel egyelőre hat év időtartamra szól, ez idő alatt az ingatlant múzeumként kell üzemeltetni, fenntartani.

A képviselő-testület mai ülésén felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Magyar Államot a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft-ben képviselő Miniszterelnökséggel folytasson további tárgyalásokat a gödöllői kastély környezetében elhelyezkedő önkormányzati ingatlanok   átadás-átvételéről   és    a   kastélyparkban   elhelyezkedő   óvoda   kiváltásának feltételeiről.

forrás: godollo.hu

fotó: youtube.com

Galéria

GödöllőHelyiGrassalkovich kastély