2024.05.21, Kedd

Ne szedjük le a védett növényeket

2016.04.07. 11:37

A terrmészetjárók a jó idő beköszöntével, erdőn-mezőn való kirándulások alkalmával nagyszámú védett, vagy akár fokozottan védett növényfajjal találkozhatnak.

A terrmészetjárók a jó idő beköszöntével, erdőn-mezőn való kirándulások alkalmával nagyszámú védett, vagy akár fokozottan védett növényfajjal találkozhatnak. A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya óva int a könnyelmű virágszedéstől.

Fontos lehet a védett fajok viszonylagos ismerete, mert ezáltal védelmükhöz, kíméletükhöz is hozzájárulhatunk. Általánosságban az a legbiztosabb, ha a kirándulók nem szednek le, nem ásnak ki semmilyen ismeretlen erdei, mezei növényt a természetes élőhelyéről. A védett növényfajok egyedeinek minden része védelmet élvez, így a növényrészek gyűjtése is tilos. A vadvirágok általában leszedés után gyorsan el is hervadnak, így nem okoznak tartós örömöt a begyűjtőnek, azonban a ritkább fajok állományaira káros hatással lehetnek.

A védett növényfajokkal kapcsolatban a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény kimondja, hogy tilos az egyedek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése. Továbbá bármilyen, a védett fajok egyedeivel végzett tevékenység a természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött.

A Magyarországon előforduló védett és fokozottan védett fás és lágyszárú növények köre széles (mintegy 770 faj), a fajok listáját a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajok, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001 (V. 9.) KöM rendelet tartalmazza.

A védett, illetve fokozottan védett növényfajok egyedeinek eszmei értéke a fenti rendelet szerint egyedenként 5000 és 250 000 Ft között mozog. Egy tavaszi csokor összeállításához begyűjtött, esetleg védett növények szedésével nagyon könnyen átlépheti a gyűjtő a 100 000 Ft-os összeghatárt, melytől tette már bűncselekménynek számít. Emellett a védett fajok leszedéséért, engedély nélküli begyűjtéséért a természetvédelmi hatóság természetvédelmi bírságot szab ki.

A védett növény- és állatfajok természetes élőhelyükön gyönyörködtetnek minket leginkább, ezért eredeti környezetükben való megőrzésük mindannyiunk közös érdeke.

(Pest Megyei Kormányhivatal)

Galéria

Hívogatótermészetvédelemerdővédett növényekmező