2024.07.20, Szombat
Székelyföld újra kinyilvánította igényét a területi autonómiára
pestpilis.hu

Székelyföld újra kinyilvánította igényét a területi autonómiára

mti

2020.10.26. 13:31

A székelyek kiáltványa hihetetlennek minősítette, hogy Románia börtönnel sújtja a magyar törekvések képviselőit.

Több tucat székelyföldi településen gyújtottak őrtüzeket vasárnap este Székelyföld autonómiájának napján. A valamennyi helyszínen felolvasott petícióban Brüsszelnek üzentek a megmozdulások résztvevői.


Ideje a nemzeti közösségekre fordítani a figyelmet

Valamennyi helyszínen felolvasták a rendezvény kiáltványát. Az Izsák Balázs SZNT-elnök által jegyzett dokumentum arra figyelmeztetett, hogy a nemzeti régiók európai polgári kezdeményezést több mint 1,25 millióan írták alá szerte Európában, és ezzel a nemzeti régiók és a székelység ügye visszavonhatatlanul európai üggyé vált.   

"Az Európai Uniónak felül kell vizsgálnia az önrendelkezési jog merev és elavult értelmezését. (...) Követeljük Brüsszeltől, hogy a globalizmus erőinek kiszolgálása helyett fordítsa a tekintetét a székelységre és Európa többi történetileg kialakult, ám önálló állammal nem rendelkező, vagy idegen állam területén élő nemzeti közösségére!" - fogalmaz a kiáltvány.   

A kiáltványban nyomatékosították:

a nemzeti régiók nem a fejlődés kerékkötői, hanem Európa rejtett erőforrásai.

"Most, hogy a koronavírus-járvány végleg véget vethet a globalizáció szülte nagy európai népvándorlásnak, itt az idő, hogy helyben teremtsük meg az újjáépítés feltételeit!" - fogalmaz a dokumentum.   


Uniós államokban börtönöznek be embereket politikai perek által

A kiáltvány hihetetlennek és elfogadhatatlannak minősítette, hogy a 21. században Spanyolország is és Románia is a börtönt és a megtorlást találja az egy tömbben élő nemzeti közösségek legitim törekvéseire adandó megfelelő válasznak.   

"Koncepciós perek áldozatai a katalán vezetők és az úgynevezett székelyföldi terrorperben elítélt fiatalok is. A demokrácia elkötelezettjeiként elutasítjuk a diktatúra módszerének visszatérését! Határozottan tiltakozunk az ellen, hogy az Európai Unió államaiban ismét ártatlan emberek essenek az állami terror politikai pereinek áldozatául" - fogalmaz a dokumentum, amelyet közfelkiáltással fogadtak el az őrtüzekhez gyűlt résztvevők.   

A kiáltvány ismét kinyilvánította a résztvevők igényét Székelyföld területi autonómiájára úgy, ahogy azt a Székely Nemzeti Tanács által elfogadott autonómiastatútum megfogalmazta. 


A járvány rányomta a bélyegét

Gazda Zoltán a szervező Székely Nemzeti Tanács (SZNT) irodavezetője elmondta: idén a koronavírus járvány miatt sokkal kevesebb településen szervezték meg az őrtűzgyújtást, mint az elmúlt években. 

Az SZNT korábban arra kérte az őrtűzgyújtókat, hogy tartsák tiszteletben a járványügyi intézkedéseket, ezért a legtöbb helyszínen maszkot viselve, és egymástól távolságot tartva vettek részt a rendezvényeken.

OrszágosmagyarságszékelyekErdély