2024.02.25, Vasárnap

Többen részesülhetnek szociális ellátásokban Budaörsön

2016.02.18. 10:15

Hirdetés

Budaörs Város képviselő-testülete módosította a város szociális rendeletét. A változtatás célja az volt, hogy minél több rászorulónak, betegnek, krízishelyzetben lévőnek tudjanak segíteni.

 

1. 2015-től megszűnt a méltányossági közgyógyigazolvány, ezért helyette gyógyszertámogatást állapít meg az önkormányzat. A támogatás megállapításakor a figyelembe vehető gyógyszerköltség minimum összege csökkent a tavalyi évhez képest. Az előző szabály szerint minimum 8500 Ft-os gyógyszerköltséget kellett igazolni, ez az összeg csökkent 5700 Ft-ra. Így többen lehetnek jogosultak gyógyszertámogatásra.

2. A lakbértámogatás esetében emelkedett a támogatható lakbér felső határa (70 helyett 90 000,- Ft-ra), tekintettel az elmúlt időszak piaci lakbér változásaira. A lakbértámogatást, ami gyakorlatilag albérleti támogatás, csak gyermekes családok kaphatják. A támogatás mértéke a lakbér 25 %-a, de legfeljebb havi 15 000.- Ft.

3. A módosító csomag részeként a születési és a kiegészítő életkezdési támogatás igénybevételéhez ezután csatolni kell a területileg illetékes Védőnői Szolgálat igazolását a Budaörsön történő életvitelszerű tartózkodás tényéről.

4. Módosította az önkormányzat a méltányossági települési támogatást is: egyrészt hosszabb lett a benyújtási határideje (60-ról 90 napra nőtt), másrészt kibővült a jogosultsági kör is.

Eszerint Szociális és Egészségügyi Bizottság méltányossági hatáskörben települési támogatásban részesítheti azt a kérelmezőt, akinek betegség, temetés, gyógyászati segédeszköz vásárlás, lakhatást, megélhetést veszélyeztető életkörülmény, elemi csapás, váratlan kiadás miatt létfenntartása veszélyeztetve van és

a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg annak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114 000 Ft),

b) egyedül élő esetén a havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át (142 500 Ft).

5. Egységessé vált a lakásnagyság meghatározása is az egyes támogatási formáknál.

A szociális rendeletben ugyanis eddig a települési lakásfenntartási támogatás, lakbértámogatás, és települési adósságcsökkentési támogatás esetén a figyelembe vehető lakásnagyság különböző volt, ami a módosítás eredményeként egységessé vált.

Kapcsolódó dokumentumok:

forrás: budaors.hu
fotó: kefozin.hu

Galéria

Helyirászorulókszociális támogatáslakbérgyógyszer