2024.07.24, Szerda

Wittinghoff Tamás lett a MÖSZ Polgármesteri Tagozatának elnöke

2016.02.19. 12:27

Egyhangúan Wittinghoff Tamást, Budaörs polgármesterét választották a Magyar Önkormányzatok Szövetsége most megalakult Polgármesteri Tagozatának elnökévé, melynek célja, lehetőséget adni a települések vezetőinek arra, hogy az önkormányzatokat érintő különböző kérdésekben nagyobb hangsúllyal fejezhessék ki véleményüket.

Megtartotta évnyitó Küldöttgyűlését a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ). Gémesi György ismertette a szervezet elmúlt évben végzett munkáját, majd a MÖSZ nemzetközi téren, illetve a közoktatás területén végzett szakértői tevékenységéről hangzottak el beszámolók. A küldöttek határoztak a MÖSZ Polgármesteri Tagozata megalakításáról, amely nyitott minden magyar település polgármestere és alpolgármestere számára. A Tagozat Wittinghoff Tamást, Budaörs polgármesterét választotta elnökének.

 

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Polgármesteri Tagozat sajnálattal állapítja meg, hogy:

- az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa, mint az önkormányzati érdekegyeztetés legmagasabb hivatalos fóruma végérvényesen a látszat egyeztetés szintjére süllyedt;

- a kormány és a Parlament politikai döntéseinek következtében folytatódott az önkormányzatok által ellátott feladatok államosítása a települések "gyámság alá helyezése";

- a feladatok, hatáskörök és a finanszírozás sokszor rögtönzésszerű folyamatos átrendezése rendszerint előkészítetlen, szakmailag megalapozatlan, azokkal kapcsolatban nem készül értékelhető hatás tanulmány, aminek egyenes következménye az érintett feladatok ellátásában várható és kialakult bizonytalanság, esetenként kaotikus állapot és rendszerint a költségek nagymértékű növekedése;

- a közoktatás nem megfelelően előkészített felemás államosítása mára válságba sodorta korábban az önkormányzatok által - elsősorban finanszírozási problémák miatt nehezen, de mégis biztonságosan működő - fenntartott iskolák és azok háttérintézményeinek szolgáltatásait és működését;

- a napokban napvilágot látott " Hatékony helyi közigazgatás" című 2015-ös keltezésű "nem publikus" előterjesztés, ami az ASP rendszer kiépítésének kapcsán gondolja bújtatva megvalósítani a tényleges döntések központosítását,- ezzel előre vetítve önkormányzatok teljes gyámság alá helyezését, az önkormányzati autonómia teljes felszámolását - az önkormányzatiság végét jelenti egyben - egyetértve a TÖOSZ nyilatkozatában megfogalmazottakkal - nagyfokú bizalomvesztést, és súlyos károkat okozhat az ASP átfogó és sikeres bevezetésének;

 

A MÖSZ és a Polgármesteri Tagozat határozottan kéri a kormányt, hogy:

- gondolja át a gyermekeink jövőjét alapvetően meghatározó közoktatás működésének és fenntartásának kérdését, beleértve az önkormányzatok nagyobb szerep vállalásának lehetőségét is;

- azonnal vonja vissza, és az önkormányzatok bevonásával, javaslataik figyelembe vételével tárgyalja újra a hulladékgazdálkodással kapcsolatos törvényt mielőtt annak átgondolatlansága és megfelelő szakmai előkészítetlensége miatt súlyos anyagi károk és katasztrofális helyzet nem keletkezik minden magyar állampolgárt érintő szolgáltatásban;

- fejezze be az önkormányzati feladatok folyamatos és megállíthatatlannak tűnő politikai alapon folytatott centralizációját és higgye el, hogy vannak feladatok melyek helyben vagy regionálisan végezhetőek a leghatékonyabban beleértve a költségeket is;

- gondolja újra végig az ország jobb, takarékosabb biztonságosabb és hatékonyabb működésének érdekében az állam és önkormányzatok viszonyát különösen a feladatok, hatáskörök és a források tekintetében;

- teremtse meg a valós feltételeit az önkormányzatokkal való folyamatos és érdemi egyeztetéseknek.

 

Felhívja a kormány figyelmét, hogy:

- a közel 3200 magyar önkormányzatot vezető polgármester a megválasztása mögött álló bizalom alapján felelős a rábízott településért az ott élők biztonságos , minőségi életéhez szükséges feltételeinek biztosításáért melynek a folyamatos és a jövőben tervezett centralizáció nagyban szűkíti a mozgásterét lassan ellehetetleníti azt.

 

Felszólítja a kormányt, hogy:

- szüntesse be a "szimpátia " alapján különösen év végén osztogatott "csoki" pénzeket, a forrás hiányos önkormányzatoknak biztosított működésükhöz elengedhetetlenül szükséges kiegészítő források helyi politikai szimpátia alapján való biztosítását és csakis a Belügyminisztérium szakmai javaslata alapján az önkormányzati szövetségek véleményét kikérve ítéljen meg többlettámogatást.

 

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége és annak Polgármesteri Tagozata a rábízott felelősség tudatában együtt kíván működni a kormánnyal, annak egyenrangú partnere kíván lenni, és amit elvár a kormány képviselőitől is.

forrás: budaors.hu

Galéria

BudaörsFókuszban