2024.05.18, Szombat

Sikeres hat százhalombattai nemzetiségi pályázat

2016.04.20. 14:13

Százhalombatta városában működő három nemzetiségi önkormányzat (görög, szerb, román) hat pályázata nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton.

Százhalombatta városában működő három nemzetiségi önkormányzat (görög, szerb, román) hat pályázata nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton. A pályázatok összértéke meghaladja az 1,8 M Ft-ot, amelyet különböző kulturális célok, rendezvények illetve tábor megvalósítására fordíthatnak.

A nemzetiségi önkormányzatok első megalakulása óta eltelt több, mint 20 évben jelentősen átalakult működésük állami támogatásának rendszere. A jelenleg hatályos szabályozás szerint a központi költségvetésből működési költségvetési támogatásban, feladatalapú költségvetési támogatásban, valamint pályázaton elnyerhető támogatásban részesülnek.

A működési költségvetési támogatás alapját a 2011. évi népszámlálás adatai képezik. Ennek értelmében amennyiben egy településen az adott nemzetiséghez tartozók száma 50 fő alatt van, akkor a támogatási összeg 100 %-át, 50 fő felett 200 %-át kapja a települési nemzetiségi önkormányzat.

A feladatalapú költségvetési támogatást az előző évben végzett tevékenység alapján, kormány-rendeletben meghatározott pontrendszer segítségével állapítják meg. A tevékenység pontozása a megyei kormányhivatalokhoz kötelezően felterjesztett jegyzőkönyvekben rögzített határozatok alapján történik.

A támogatás harmadik eleme a pályázati rendszer. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az elmúlt év decemberében meghirdetett pályázatokra a százhalombattai nemzetiségi önkormányzatok 8 pályázatot nyújtottak be, összesen 3.146.190.-Ft támogatási igénnyel.

A pályázatok elbírálása lezárult, 6 sikeres pályázaton 1.875.500.- Ft-ot nyertek nemzetiségi önkormányzataink az alábbi programok megvalósításához.

 

Görög Nemzetiségi Önkormányzat: 4 előadásból álló ismeret-terjesztő sorozat „A filhellén magyar és a hungarofil görög kapcsolatrendszer” címmel, Dr. Diószegi György Antal művelődéskutató részvételével. Az előadások várhatóan április, május, szeptember és október hónapokban kerülnek megrendezésre.

Román Nemzetiségi Önkormányzat: Román Diaszpóra Napja augusztusban, Kisboldog-asszony ünnepe szeptemberben, II. Hagyományőrző Román Bál decemberben.

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat: Hittantábor nyáron a görögkeleti vallású, szerb származású diákok részére, Szerb Búcsú rendezvénye szeptemberben.

forrás: battanet.hu

Galéria

GazdaságnemzetiségEmberi Erőforrások Minisztériumagörögszerbromán

Ajánljuk még