2024.02.28, Szerda

Svájci-Magyar Együttműködési Program a környezet védelméért

2016.05.24. 16:15

Hirdetés

Lezárult a „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területéhez tartozó monitoring rendszer korszerűsítés és mérőeszközök beszerzése” elnevezésű, a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében megvalósuló projekt. A záróeseményen részt vett Raymund Furrer, a Svájci Gazdasági Államtitkárság Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés vezetője, Max Schnellmann, a Svájci Gazdasági Államtitkárság Svájci Hozzájárulás Magyarországi Hivatalának vezetője és Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja is.

Raymund Furrer, a Svájci Gazdasági Államtitkárság Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés vezetője elmondta, hogy az Európai Bizottság és Svájc kétoldalú megállapodást írt alá a svájci kormány által létrehozott Svájci Hozzájárulásról. A megállapodás értelmében Svájc a 10 újonnan csatlakozott ország részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként 5 éven keresztül összesen 1 milliárd svájci frank hozzájárulást biztosít. A programból Magyarország több mint 130 millió svájci frank támogatásban részesült, ezzel a kedvezményezett országok közül a harmadik helyet foglalta el. A kétoldalú megállapodás a Svájci Hozzájárulásból támogatható négy fő prioritásterületet rögzített, úgymint a biztonság és stabilitás, a reformok a környezetvédelem és infrastruktúra, a magánszektor támogatása, valamint a humánerőforrás- és társadalomfejlesztés.

Tarnai Richárd kormánymegbízott előadásában szólt arról többek közt, hogy „a Pest Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és a természetvédelmi feladatait Pest megye, Nógrád megye és Budapest főváros területén látja el. Magyarország lakosságának körülbelül egyharmada él ezen a területen, közel 300 településen. Ez a régió minden gazdasági mutató tekintetében kiemelkedik az országban, szerepe az ipari foglalkoztatásban országos összehasonlításban is meghatározó”.

Az előadások után Cserkúti Szabolcs, a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának főosztályvezető-helyettese mutatta be a projekt során beszerzett mérő és monitoring rendszerek eszközeit. Ezeket a műszereket szakmai bemutató után a szabadban is megtekinthették a vendégek.

A Környezetvédelmi Mérőközpont képessé vált a nagy hatékonyságú, jól reprodukálható, megfelelő érzékenységű vizsgálatok elvégzésére, megbízható jó minőségű mérési eredmények szolgáltatására. A Mérőközpont által végzett vizsgálatok eredményei különféle adatbázisokba kerülnek. Ezek az adatok a környezeti állapot nyomon követésén túl a lakossági tájékoztatását is szolgálják, mivel nyilvánosak bárki számára elérhetőek. A www.levegominoseg.hu oldalon a levegőminőséggel kapcsolatos információk találhatóak, míg a www.okir.hu oldalakon a különböző környezeti elemekkel kapcsolatos minőségi adatok érhetők el.

A szennyezet területek kármentesítésének folyamatos nyomon követésében is jelentős szerepe van a korszerű műszerezettségnek (pl. levegőminőség mérés a volt Budapesti Vegyi Művek területéről történő veszélyes hulladék elszállításakor), így biztosítható a lakosság időben és pontos információval való ellátása is.

A mérő és monitoring rendszerek továbbfejlesztésével hatékonyabb lett a lakosság és az élővilág egészségének védelme, valamint a környezeti károk kialakulásának megakadályozása. A projektek által beszerzett eszközök alkalmazása hozzájárul a környezeti és gazdasági fenntartható fejlődés biztosításához, pl. hatékonyan megelőzhető a vízbázisok elszennyeződése.

„A megvalósult projekt beszerzésekkel - fogalmazott zárszavában Tarnai Richárd kormánymegbízott- lehetővé vált a veszélyes szennyezőanyagok alacsony koncentrációban történő mérése és a korábban nem vizsgált új komponensek meghatározása. A beruházások, a kialakult korszerű laboratóriumi háttér, a színvonalas munkavégzés pedig lehetővé teszi az élhetőbb, egészséges, tiszta környezet hatékony védelmét, megőrzését, javítva a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály illetékességi területén (Pest megye, Nógrád megye, Budapest) élő mintegy 3,5 millió ember életkörülményeit”.

(Pest Megyei Kormányhivatal)

Galéria

Fókuszbantermészetvédelemkörnyezetvédelemszennyezőanyagok

Ajánljuk még